'ในหลวง' โปรดเกล้าฯ ให้ ผู้แทนพระองค์บำเพ็ญพระกุศลวันคล้ายวันประสูติ 'พระองค์ที'

'ในหลวง' โปรดเกล้าฯ ให้ ผู้แทนพระองค์บำเพ็ญพระกุศลวันคล้ายวันประสูติ 'พระองค์ที'

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

วันนี้ (29 เม.ย.63) เวลา 08.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโค นก และปลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร  ณ ท่าว่าสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

158814617248

158814621460

158814617224

158814622668