ภูเก็ตเปิดพื้นที่รอยต่อระหว่างตำบล

ภูเก็ตเปิดพื้นที่รอยต่อระหว่างตำบล

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต มีมติคลายล็อกดาวน์ เปิดพื้นที่รอยต่อระหว่างตำบล ยกเว้นความเสี่ยง มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต รายงานว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 23/2563 วันที่ 28 เมษายน 2563 มีมติเปิดพื้นที่รอยต่อระหว่างตำบลทุกตำบล ยกเว้นพื้นที่ที่ยังมีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคหรือพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 รวม 5 จุด 

ดังนี้ จุดที่ 1 ถนนบางลา ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จุดที่ 2 หมู่ที่ 2 หมู่ที่,3และ หมู่ที่ 5 บ้านบางเทา ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จุดที่ 3 เส้นทางเข้าออกชุมชนประชาสามัคคี หมู่ 2 ตำบลเกาะแก้วอำเภอเมืองภูเก็ต โดยทั้ง 3 จุดนี้ กำหนดมาตรการปิดพื้นที่มีการคัดกรองการเข้าออกมีการคัดกรองเชิงรุกและมาตรการงดการออกจากเคหสถานโดยไม่จำเป็นอย่างเคร่งครัด

ส่วนจุดที่ 4 และจุดที่ 5 ประกอบด้วย จุดที่ 4) หมู่ที่ 2 ซอยบางชีเหล้า ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และจุดที่ 5 หมู่บ้านเจ้าฟ้าการ์เด้น ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดย 2 จุดนี้ กำหนดมาตรการ งดออกนอกเคหะสถาน โดยไม่จำเป็น อย่างเคร่งครัดและมีการคัดกรองเชิงรุก

ทั้งนี้ ขอให้ พี่น้องประชาชนปฏิบัติตามแนวทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดคือ สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ และการรักษาระยะห่างทางสังคม

ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ต จะดำเนินการจัดทำประกาศ คำสั่ง เพื่อมีผลในการบังคับใช้ต่อไป