สมอ.ดันศูนย์ทดสอบยานยนต์เฟส 2 เร่ง 5 สนามตรวจวัดมาตรฐาน

สมอ.ดันศูนย์ทดสอบยานยนต์เฟส 2  เร่ง 5 สนามตรวจวัดมาตรฐาน

โครงการศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ เป็นโครงสร้างสำคัญที่สนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต ในอีอีซี ซึ่งจะรองรับการตรวจวัดมาตรการชิ้นส่วนยานยนต์เทคโนโลยีใหม่ เช่น รถยนต์ไฟฟ้า

วันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยกับ "กรุงเทพธุรกิจ" ว่า โครงการศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติมีความก้าวหน้าต่อเนื่อง โดยหลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 29 มี.ค.2559 อนุมัติให้กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สมอ.ดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ภายในกรอบวงเงิน 3,583 ล้านบาท โดยรัฐเป็นผู้ลงทุนทั้งหมด บนพื้นที่1,234 ไร่ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

การก่อสร้างแบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ส่วนทดสอบยางล้อตามมาตรฐาน UN R117  ซึ่งส่วนทดสอบยางล้อตามมาตรฐาน UN R117 ประกอบด้วยสนามทดสอบยางล้อและเครื่องมือทดสอบตามมาตรฐาน UN R117 เพื่อทดสอบรายการเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน (Noise) การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก (Wet Grip) และความต้านทานการหมุน (Rolling Resistance) ของยางล้อ 

ที่ผ่านมาได้ก่อสร้างสนามทดสอบยางล้อแล้วเสร็จ และได้รับการรับรองสนามทดสอบจาก APPLUS+ IDIADA ของประเทศสเปน โดยสนามทดสอบเป็นตามมาตรฐาน UN R117 และพื้นผิวสนามทดสอบเสียงเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 10844:2014 ทำให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

นอกจากนี้ ยังได้ก่อสร้างห้องปฏิบัติการทดสอบ และจัดซื้อชุดเครื่องมือทดสอบแล้วเสร็จ ซึ่งได้เปิดให้บริการทดสอบรายการเสียงจากยางล้อที่สัมผัสผิวถนน (Noise)และการยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก (Wet Grip)เมื่อวันที่15ต.ค.2562โดยสถาบันยานยนต์เป็นผู้รับจ้างดำเนินการทดสอบ และขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารสำนักงาน และระบบสาธารณูปโภค ซึ่งจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี2563

158807911368

ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีผู้มาขอรับบริการทดสอบจำนวน 50 ชุดตัวอย่าง เพื่อรองรับมาตรฐานบังคับของยางล้อ มอก. 2718-2560 ยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถยนต์และส่วนพ่วง (UN R30) บังคับใช้ตั้งแต่ 21 ม.ค.2562 

มอก. 2719-2560 ยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์และส่วนพ่วง (UN R54) บังคับใช้ตั้งแต่ 21 ม.ค.2562 

มอก. 2720-2560 ยางล้อแบบสูบลมสำหรับรถจักรยานยนต์และโมเปด (UN R75) บังคับใช้ตั้งแต่ 21 ม.ค.2562 

และ มอก.2721-2560 ยางล้อสูบลม : ข้อกำหนดด้านเสียงของยางล้อที่สัมผัสผิวถนน การยึดเกาะถนนบนพื้นเปียก และความต้านทานการหมุน (UN R117) บังคับใช้ ตั้งแต่ 24 ก.ย.2562

“แม้ว่าจะมีผู้มาใช้บริการทดสอบกว่า 50 ชุด แต่รายได้ที่เข้ามายังไม่พอเลี้ยงตัวเองได้หากคิดจากการลงทุนก่อสร้างทั้งหมดกว่า 3,000 ล้านบาท แต่หากคิดแง่ของการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยในระยะยาวนับว่ามีความคุ้มค่ามาก เพราะศูนย์ทดสอบฯ แห่งนี้ เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของผู้ประกอบการไทย ทำให้ลดต้นทุนในการวิจัยนวัตกรรมใหม่ได้มาก และยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติ ให้เข้ามาลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคตในไทย เพราะต่อยอดการวิจัยพัฒนาได้ดีกว่าที่อื่น”