‘บีแอลซีพี’ มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้รพ.-สาธารณะสุข สร้างกำลังใจชาวระยอง

‘บีแอลซีพี’ มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้รพ.-สาธารณะสุข สร้างกำลังใจชาวระยอง

“บีแอลซีพี” ส่งมอบหน้ากาก N95 หน้ากากผ้า และFace Shied ให้ รพ. หน่วยงานสาธารณสุข ใน จ. ระยอง และจังหวัดใกล้เคียง พร้อมสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ชุมชน รับมือโควิด-19 ระบาด

นายอดิศร วังมูล ผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรบุคคลและสนับสนุนองค์กร บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อชีวิตความเป็นอยู่ และการมีรายได้ที่ต่อเนื่องของชุมชนมาโดยตลอด นับตั้งแต่เกิดวิกฤตสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน

บริษัทฯ คำนึงต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนในระยะยาว จึงได้ร่วมกับเทศบาลเมืองมาบตาพุด ชุมชน และวิสาหกิจชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด เพื่อร่วมกันสร้างงาน และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง

โดยได้ติดต่อผู้ชำนาญการมาฝึกสอนการทำหน้ากากผ้า จากนั้นส่งผ้าและอุปกรณ์ในการทำหน้ากากผ้า และ Face Shield ให้กับชมรมผู้สูงอายุ ชุมชน และวิสาหกิจชุมชน รวมถึงช่วยกันระดมความคิดเพิ่มช่องทางการขายผลไม้เกษตรอินทรีย์ออนไลน์ การแปรรูปอาหารทะเลต่างๆ เพื่อให้ชุมชนและชาวประมง สามารถมีรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างต่อเนื่อง

วันนี้ (27 เมษายน) บริษัทฯ พร้อมด้วยประธานชุมชนหนองบัวแดง (นายศักดา   จิตดล) และรองประธานวิสาหกิจชุมชนเกาะกก (นางอำไพ วรรณดอนแดง) ได้ร่วมกันมอบหน้ากากผ้า จำนวน 1,000 ชิ้น และ Face Shield จำนวน 100 ชิ้น (สำหรับ Face Shield บริษัทฯ จะทยอยส่งมอบให้ครบจำนวน 1,000 ชิ้น) ผ่านทางเทศบาลเมืองมาบตาพุด 

158806787338

โดยมีรองนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด (นายประสาน บุญเต็ม และนายอรัญ ใจตั้ง) หัวหน้าส่วนราชการ และประธานชุมชนเป็นตัวแทนรับมอบ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด จ. ระยอง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับ อสม. ผู้สูงอายุ และบุคลากรด้านสาธารณสุขของเทศบาลฯ ไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งประชาชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับหน้ากากผ้าดังกล่าว

บริษัทฯ ได้นำผ้าของเทศบาลเมืองมาบตาพุด จำนวน 1,000 ชุด  ไปมอบให้ชุมชนและวิสาหกิจชุมชน โดยร่วมกันผลิตในช่วงที่คนส่วนใหญ่ขาดรายได้ เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ และรายได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือชุมชนในยามวิกฤตโควิค-19

158806789145

บริษัทฯ ตระหนักในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมมาโดยตลอด ขอร่วมเป็นกำลังใจ สนับสนุนการทำงานของคณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ให้สามารถรับมือต่อสู้กับเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการส่งมอบหน้ากาก N 95 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ 4 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จ. ระยอง, โรงพยาบาลระยอง, โรงพยาบาลบ้านฉาง จ.ระยอง และโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ. ชลบุรี

“เราจะผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน ขอเพียง ไม่ประมาท และการ์ดอย่าตก”