บอร์ด กปน. เพิ่มมาตรการช่วยเหลือ 4+1 ช่วยเหลือประชาชน

บอร์ด กปน. เพิ่มมาตรการช่วยเหลือ 4+1 ช่วยเหลือประชาชน

นิพนธ์ เผย บอร์ด กปน. เพิ่มมาตรการ4+1 ลดค่าน้ำประปาอีก 20 % ช่วยเหลือประชาชน

เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 63 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า สืบเนื่องจาก การประชุมมอบนโยบายให้แก่คณะกรรมการการประปานครหลวง (บอร์ด กปน.) ชุดใหม่ไปเมื่อวานนี้ (27 เม.ย.) โดยเน้นย้ำภารกิจเร่งด่วนความสำคัญของบอร์ด กปน. ในขณะนี้คือเรื่องการลดภาระค่าใช้จ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนช่วงสถานการณ์โควิด-19 การออกมาตรการเพิ่มเติมจากที่การประปานครหลวง (กปน.) ได้ดำเนินการไปแล้วใน 4 มาตรการ ได้แก่

1.การยกเว้นการตัดน้ำประปา ทั้งชั่วคราวและถาวร งดการผูกลวด และงดการถอดมิเตอร์น้ำ เป็นเวลา 2 เดือนจนถึงเดือนพ.ค.นี้

2.การลดค่าน้ำประปาลง 3% ให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภทเป็นเวลา 3 เดือน สำหรับใบแจ้งค่าน้ำประปาของเดือนพ.ค.-ก.ค.

3. การขยายระยะเวลาการชำระค่าน้ำประปา สำหรับผู้ใช้น้ำที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจโรงแรม และกิจการที่ให้เช่าพักอาศัย โดยไม่คิดดอกเบี้ยและสามารถผ่อนชำระได้นาน 6 เดือน สำหรับใบแจ้งค่าน้ำประปาของเดือน พ.ค-มิ.ย 63

และ 4.การคืนเงินประกันการใช้น้ำให้กับผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 ที่พักอาศัย ซึ่งสามารถตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ผ่านช่องทางออนไลน์ของ กปน ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.63 เป็นต้นไป นั้น

จากการประชุมบอร์ด กปน. เมื่อ 27เม.ย. ที่ผ่านมา ได้สนองนโยบายตามที่ให้ไว้ ในเรื่องการบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนโดยเพิ่มมาตรการช่วยเหลือ 4+1 ได้แก่

1.ใช้น้ำฟรี 10 คิวแรก ทุกครัวเรือน

2.ลดค่าน้ำประปา 20% ตั้งแต่คิวที่11

3.ขยายระยะเวลาชำระค่าน้ำเป็น 6 เดือน สำหรับกิจการโรงแรมและที่พักอาศัย

4.ยกเว้นการตัดน้ำนาน 6 เดือน

และ เพิ่มอีก 1 มาตรการคือ การคืนเงินประกันการใช้น้ำทุกรายมาตรการเพิ่มเติม 4+1 นั้น จะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ใช้น้ำประปาในเขตรับผิดชอบของ กปน. (กรุงเทพมหานคร นนทบุรีและสมุทรปราการ)