ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยัง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยัง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ในโอกาสวันเสรีภาพของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้

วันนี้ (27 เม.ย.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ในโอกาสวันเสรีภาพของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ซึ่งตรงกับวันที่ 27 เมษายน 2563 ความว่า

ฯพณฯ นายมาตาเมลา ซีริล รามาโฟซา

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้

กรุงพริทอเรีย

ในโอกาสวันเสรีภาพของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวแอฟริกาใต้

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ประเทศของเราทั้งสองจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมืออันเป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว