เตือน! คนไทยเช็คเที่ยวบินก่อนกลับ เหตุ กพท. ประกาศเปลี่ยนแปลง

เตือน!  คนไทยเช็คเที่ยวบินก่อนกลับ เหตุ กพท. ประกาศเปลี่ยนแปลง

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง แจ้งเตือน คนไทยตรวจสอบเที่ยวบินก่อนกลับประเทศ เหตุ กพท. ประกาศเปลี่ยนแปลงการบิน

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ประกาศให้คนไทยในฮ่องกงที่ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย ให้ตรวจสอบเที่ยวบินกับสายการบิน เนื่องจากสำนักงานการบินพลเรือน ประกาศขยายเวลาห้ามสายการบิน ทำการบินเข้าประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคมนี้ โดยในโพสต์ระบุว่า  สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอประกาศแจ้งคนไทยในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง และเขตบริหารพิเศษมาเก๊า ดังต่อไปนี้

1. ขอให้คนไทยผู้ที่จะเดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันที่ 1 - 31 พ.ค. 2563 ตรวจสอบเที่ยวบินของท่านกับสายการบิน

2. ขอเรียนย้ำว่า ผู้โดยสารทุกคนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยแล้วจะต้องเข้ากักกันเฝ้าระวังโรค (State quarantine) ในทุกกรณีตามแนวทางและในพื้นที่ที่รัฐบาลกำหนด

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดปรากฏตามประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ลงวันที่ 27 เม.ย. 63 ตามภาพที่แนบประกอบ

158798079498