พลังธรรมใหม่ ร้องรัฐบาลชะลอการเข้าเป็นสมาชิก CPTPP

พลังธรรมใหม่ ร้องรัฐบาลชะลอการเข้าเป็นสมาชิก CPTPP

พรรคพลังธรรมใหม่ ออกแถลงการณ์ เรียกร้องรัฐบาลชะลอการเข้าเป็นสมาชิก CPTPP หวั่นนำไปสู่ความขัดแย้งในสังคม จะถูกมองว่า อุ้มนายทุน ทิ้งคนจน

เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 63 นายทศพล แก้วทิมา รองหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ ออกแถลงการณ์ในนามพรรคพลังธรรมใหม่ ระบุถึงเรื่องการเข้าเป็นสมาชิกความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา ให้ชะลอการพิจารณาเรื่องนี้ออกไปก่อน ด้วยเหตุผลดังนี้

1.การเข้าร่วม CPTPP ของไทยจะทำให้ไทยต้องรับเงื่อนไข หรือข้อผูกพันที่จะกระทบต่อประชาชน ซึ่งปัจจุบันยังมีความเห็นที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง อันจะนำไปสู่ความขัดแย้งทางสังคมที่เกิดจากปมความเหลื่อมล้ำและความเป็นชนชั้น เนื่องจากกลุ่มที่ได้ประโยชน์จะเป็นภาคธุรกิจและการลงทุนขนาดใหญ่ กลุ่มทีได้รับผลกระทบต่อการดำรงชีวิต คือประชาชนทั่วไป และเกษตรกร ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรของประเทศที่มีฐานะยากจน

2.กระทรวงพาณิชย์ยอมรับประเด็นข้อกังวล เรื่องสิทธิบัตรยา การคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ทรัพย์สินทางปัญญา และการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ รวมทั้งเรื่องภาษีการค้าระหว่างประเทศก็ยังไม่มีความชัดเจน โดยมีการศึกษาเพื่อจัดเตรียมกลไกช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร SMEs และผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากความตกลงCPTPP ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมีอยู่จริงของผลกระทบด้านลบที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนและประเทศชาติ

3.ปัจจุบัน ประเทศไทยและประชาคมโลก กำลังเผชิญกับภัยพิบัติจากเชื้อโรคร้าย โควิด-19 ทำให้มีผู้ติดเชื้อนับล้านคน เสียชีวิตนับแสน และยังไม่มีใครรู้ว่าสถานการณ์เลวร้ายนี้จะสิ้นสุดเมื่อไหร่ แต่มีความเข้าใจตรงกันว่าเมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายและจบลง สังคมโลกใหม่จะไม่เหมือนเดิม เช่นเดียวกับประเทศไทย ที่วิถีของการดำรงชีวิตจะเปลี่ยนไป ซึ่งคาดการณ์ว่าข้อตกลงใด ๆ ของประชาคมโลกก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกับความตกลงการเป็นสมาชิกหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) ซึ่งใช้ข้อมูลก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งจะกลายเป็นข้อมูลเก่าที่ควรนำมาทบทวนใหม่ ให้เท่าทันต่อสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

4.การนำเรื่องการเข้าสมาชิกความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) มาพิจารณาในสถานการณ์ที่ประเทศประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และมีการประกาศเคอร์ฟิวไปทั่วประเทศ จะทำให้เกิดผลเสียต่อรัฐบาล โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรี ที่จะถูกกล่าวหาว่าใช้อำนาจพิเศษในการ อุ้มนายทุนและทิ้งคนจน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการทำงานในการจัดการกับเชื้อโรคร้าย และการฟื้นฟูประเทศไทย ที่ต้องอาศัยความเชื่อมั่นและความศรัทธาต่อผู้นำอย่างมาก

ดังนั้น พรรคพลังธรรมใหม่ มีความเห็น ว่าการประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 28 เมษายน 2563 ไม่ควรนำเรื่องการเข้าเป็นสมาชิกความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา เพราะไม่ใช่เรื่องจำเป็นเร่งด่วน แต่หากมีการนำเข้าพิจารณาก็จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นต่อรัฐบาล โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรี ในการบริหารสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (โควิด-19) ที่ต้องได้รับความร่วมมือจากคนไทยทั้งประเทศ

นายทศพล เปิดเผยว่า ทางพรรคพลังธรรมใหม่ได้ยื่นหนังสือข้อเรียกร้องไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี แล้วเมื่อเวลา 10.00 น.ที่ผ่านมา

พลังธรรมใหม่ ร้องรัฐบาลชะลอการเข้าเป็นสมาชิก CPTPP