เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ป่าตอง 10 คนตรวจไม่พบเชื้อไวรัส COVID-19

เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ป่าตอง 10 คนตรวจไม่พบเชื้อไวรัส COVID-19

เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ป่าตอง 10 คนตรวจไม่พบเชื้อไวรัส COVID-19

จากกรณีเจ้าหน้าที่คัดแยกไปรษณียภัณฑ์ ไปรษณีย์ป่าตอง จังหวัดภูเก็ตติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 1 รายซึ่งมีเจ้าหน้าที่จำนวน 10 คนที่ทำงานใกล้ชิด และได้ทำการตรวจหาเชื้อแล้วโดยผลตรวจเจ้าหน้าที่ทั้ง 10 คนไม่พบเชื้อดังกล่าว

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงาน ณ ไปรษณีย์ป่าตอง จำนวน 10 คนที่ทำงานใกล้ชิดไปตรวจร่างกายหาเชื้อ COVID-19 หลังจากพบว่าเจ้าหน้าที่คัดแยกไปรษณียภัณฑ์ ไปรษณีย์ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต1 รายติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งขณะนี้ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ โดยในวันนี้ผลตรวจของเจ้าหน้าที่ทั้ง 10 คน ไม่พบเชื้อ COVID-19 และทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงเจ้าหน้าที่ทั้ง 10 คนจะกักตัวเพื่อเฝ้าระวังอาการเป็นเวลา 14 วัน ณ สถานที่เทศบาลเมืองป่าตองกำหนด ซึ่งไปรษณีย์ไทยได้ฉีดพ่นทำความสะอาดที่ทำการไปรษณีย์ป่าตองเรียบร้อยแล้ว ไปรษณีย์ไทยจะแจ้งข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา และปฏิบัติตามมาตรฐานโดยมีสาธารณสุขจังหวัดให้คำแนะนำ จึงขอให้ผู้ใช้บริการมั่นใจในการให้บริการของไปรษณีย์ไทย