ทส. ทุ่มช่วยชาวนา เยียวยาชาวประมง นำข้าวสาร 15,000 กก. แจกพี่น้องชาวเล

 ทส. ทุ่มช่วยชาวนา เยียวยาชาวประมง นำข้าวสาร 15,000 กก. แจกพี่น้องชาวเล

"วราวุธ ทส." ทุ่มช่วยชาวนา เยียวยาชาวประมง นำข้าวสาร 15,000 กก. แจกพี่น้องชาวเล ชาวมอร์แกน 3 จังหวัดอันดามัน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งนับถึงปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อทั่วโลกกว่า 2,850,000 คน  มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคโควิด 19 ทั่วโลกกว่า 2 แสนคน สำหรับประเทศไทยนับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อสะสมรวมเกือบ 3,000 คน เสียชีวิตสะสม 51 ราย ทั้งนี้ ยังพบรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่เกิดขึ้นรายวัน ซึ่งรัฐบาลได้ออกมาตรการต่าง ในการป้องกันและหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวจนทำให้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นและได้รับคำกล่าวชมจากต่างชาติ อย่างไรก็ตาม แม้สถานการณ์ต่าง ยังคงต้องอยู่ในการควบคุมและเฝ้าระวังส่งผลให้เศรษฐกิจภาพรวมเกิดการชะลอตัวประชาชนได้รับผลกระทบจากการหยุดประกอบกิจการ ซึ่งขณะนี้หลายฝ่ายได้ยื่นมือออกมาช่วยเหลือเยียวยาเพื่อลดปัญหา

158789842122

ด้านนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ริเริ่ม ช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาและกลุ่มชาวประมงโดยได้นำข้าวสารจากเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี ไปแจกจ่ายให้กลุ่มชาวประมงที่เป็นชนกลุ่มน้อยที่เป็น ชาวเล ชาวมอร์แกนในจังหวัดระนอง พังงา และภูเก็ต ทั้งนี้ ได้สั่งการให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นสื่อกลางในการแจกจ่ายข้าวสารให้ถึงมือพี่น้องดังกล่าวโดยเร็ว

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว. ทส.) กล่าวในวันนี้ ที่กระทรวงฯว่า ในช่วงสถานการณ์ที่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศต่างกำลังเผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รัฐบาลได้กำหนดมาตรการต่าง เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของโรคโควิค 19 มาอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ รัฐบาลก็เข้าใจและตระหนักถึงปัญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจและปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชน ทั้งนี้ ในสภาพปัญหาขณะนี้ ตนคิดว่าสิ่งที่สำคัญและจำเป็นที่สุดของพี่น้องประชาชน คือ อาหาร ซึ่งถือเป็นปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิต โดยตนได้นำข้าวสารจากพี่น้องเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี กว่า  15,000 กิโลกรัม เพื่อไปแจกจ่ายให้กับกลุ่มชาวประมงที่เป็นชาวเลและกลุ่มชุมชนมอร์แกน ในพื้นที่จังหวัดระนอง พังงา และภูเก็ต ในนามมูลนิธิบรรหาร-แจ่มใส ศิลปอาชา ซึ่งตนคิดว่าเป็นการได้ประโยชน์ 2 ทาง ทั้งช่วยชาวนาและเยียวยาชาวประมง

158789845274

โดยตนได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นำข้าวสารไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมได้ฝากความห่วงใยถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤติต่าง เหล่านี้ไปด้วยกัน และตนพร้อมจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อื่น โดยมอบนโยบายให้กับหน่วยงานในสังกัด ทส.ทุกพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน ทั้งเรื่องการจ้างงานเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม ตลอดจนการเร่งฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการท่องเที่ยวภายหลังสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติอีกด้วย

ด้านนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว. ทส. และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้นำข้าวสารจำนวน 15,000 กิโลกรัม ของมูลนิธิบรรหารแจ่มใส ศิลปอาชา เดินทางจากจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อมอบให้แก่พี่น้องชาวเล ชาวมอร์แกนเกาะสุรินทร์ รวมถึง กลุ่มชาวประมงในพื้นที่เกาะเหลา เกาะช้าง เกาะพยาม จังหวัดระนอง และกลุ่มชาวประมงบริเวณหาดราไวย์ เกาะพีพี เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดภูเก็ต

158789850217

โดยตนได้สั่งการให้นายเกรียง มหาศิริ ผอ.ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายฯ  ซึ่งได้เริ่มแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่และคาดว่าจะถึงมือพี่น้องประชาชนได้ภายในวันนี้พร้อมได้นำความปราถนาดีและความห่วงใยของท่าน รมว. ทส. พร้อมด้วยมูลนิธิบรรหาร-แจ่มใส ศิลปอาชา สำหรับข้าวสารได้กระจายให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดระนอง จำนวน 2,200 กิโลกรัม สำหรับพี่น้องชุมชนมอร์แกน หมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา จำนวน 4,000 กิโลกรัม และในพื้นที่หาดราไวย์ เกาะพีพี และเกาะหลีเป๊ะ จำนวน  6,800 กิโลกรัม ตนคิดว่าข้าวสารที่นำมาแจกในครั้งนี้ จะช่วยบรรเทาปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้ไม่มากก็น้อย

158789853159

ทั้งนี้ ตนได้มอบหมายให้นายไมตรี จงไกรจักร ผู้ทรงคุณวุฒิของกรมฯในจังหวัดพังงา หมายเลขโทรศัพท์ 089-6507805 เป็นผู้ประสานงานในพื้นที่ นอกจากนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้เป็นสื่อกลางในการรับฝากร้านสินค้าจากทะเล เพื่อช่วยเหลือเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล เครือข่าวชุมชนชายฝั่ง และพี่น้องประชาชนประมงพื้นที่บ้าน โดยสามารถติดตามรายละเอียดและเข้าชมร้านค้าต่างๆ ได้ที่https://www.dmcr.go.th/miniprojects/149/39543/