'โฆษก ปชป.' บอกรอไม่ช้า เตรียมถก3 พ.ร.ก.กู้เงิน กู้วิกฤตโควิด

'โฆษก ปชป.' บอกรอไม่ช้า เตรียมถก3 พ.ร.ก.กู้เงิน กู้วิกฤตโควิด

โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ แถลงขอเปิดประชุมสภาฯ​พิจารณาพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) จำนวน 3 ฉบับ เพื่อกู้เงินแก้ปัญหา

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ แถลงการณ์เตรียมเปิดประชุมสภาฯ​สมัยวิสามัญ เพื่อพิจารณาพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) จำนวน 3 ฉบับ เพื่อกู้เงินแก้ปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด-19 และการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

รวมถึงช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจ ด้วยกระบวนการเข้าชื่อตามรัฐธรรมนูญกำหนด มาตรา 123 กำหนดให้ใช้เสียง 1 ใน 3 ของสมาชิกรัฐสภาที่มีอยู่ เข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภาให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญได้ แม้เป็นการใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญ และหากลงชื่อครบ อำนาจการตัดสินใจว่าจะเปิดหรือไม่เปิดประชุมวิสามัญ ไม่ใช่ของประธานรัฐสภา  ดังนั้นในการพิจารณานั้นจะขึ้นอยู่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  ที่รัฐบาลมีฐานในการตัดสินใจ

"พระราชกำหนดเงินกู้ทั้ง 3 ฉบับ ตามมาตรา 172 แห่งรัฐธรรมนูญ ระบุไว้ชัดว่าต้องนำส่งให้รัฐสภาพิจารณาอนุมัติโดยไม่ชักช้า ซึ่งวันที่ 22 พฤษภาคม ที่จะครบกำหนดเปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ถือว่าไม่ชักช้า และการรอีก 1 เดือนไม่ถือว่าชักช้าแต่อย่างใด เพราะกระบวนการต่างๆ ได้ระบุไว้ชัดในรัฐธรรมนูญแล้ว เมื่อถึงเวลานำพระราชกำหนดเข้าที่ประชุม ฝ่ายค้านก็สามารถใช้สิทธิ์แสดงเหตุและผลได้อย่างเต็มที่ว่าจะอนุมัติหรือไม่" นายราเมศ กล่าว