ผุดไอเดียใช้เฮลิคอปเตอร์ยกถุงน้ำดับ 'ไฟป่า' บนดอย

ผู้ว่าฯ เห็นชอบ ทหารเสนอแนวคิดใช้บิ๊กแบ็กลำเลียงน้ำ สนับสนุนให้เจ้าหน้าภาคพื้นดินปฏิบัติภาคกิจดับไฟป่า โดยไม่ต้องแบกน้ำขึ้นไปเองบนดอยสูง โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย.ที่ผ่านมาผลเป็นที่น่าพอใจ เน้นพื้นที่ลาดชันสูง เข้าถึงลำบาก

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 25 เมษายน 2563 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรังสรรค์ บุศเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ พ.ท.สกล บุญรุณโพธิ์ ครูการบินโรงเรียนทหารบก ปฏิบัติงานหน่วยบินทหารบกยุทธวิธีที่ 3 เดินทางมาที่บริเวณท่าอากาศยานกองบิน 41 เพื่อชมการสาธิตการใช้เฮลิคอปเตอร์ ลำเลียงบิ๊กแบ็ก เพื่อใช้ดับไปป่าบนพื้นที่สูง

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เนื่องจากในปีนี้ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่เกิดขึ้นจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่า ซึ่งมีความลาดชันสูง การปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่จึงเป็นไปด้วยความยากลำบาก ซึ่งการดับไฟต้องใช้น้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ไฟดับสนิท ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ดับไฟ ต้องใช้วิธีการแบกน้ำขึ้นไปเพื่อทำการดับไฟ ซึ่งเป็นไปด้วยความยากลำบาก

จึงได้ระดมความคิดที่จะสนับสนุนอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ทางเจ้าหน้าที่อากาศยานของกองทัพบกจึงได้เสนอแนวคิดใช้อากาศยานบรรทุกถุงบรรจุน้ำขนาดใหญ่ขึ้นไปสนับสนุนเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าบนพื้นที่สูง โดยไม่ต้องแบกน้ำขึ้นไปเอง ซึ่งได้เริ่มทดลองทำในพื้นที่ อ.เชียงดาว อ.แม่แจ่ม อ.กัลยานิวัฒนา อ.อมก๋อย ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจ

พ.ท.สกล บุญรุณโพธิ์ ครูการบินโรงเรียนทหารบก ปฏิบัติงานหน่วยบินทหารบกยุทธวิธีที่ 3 กล่าวว่า การดับไฟบนพื้นที่สูงทำได้ค่อนข้างลำบากโดยต้องทำงานร่วมกับระหว่างทางอากาศและภาคพื้นดิน เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการดับไฟได้อย่างสนิท ที่ผ่านมาการใช้อากาศยานดับไฟได้ผลเพียง ร้อยละ 70-80 เท่านั้น หากไม่มีหน่วยภาคพื้นดินเข้าไปทำให้ไฟดับได้สนิท ก็จะปะทุขึ้นมาอีก จึงได้เกิดแนวคิดนำถุงบิ๊กแบ็ก ขนาดใหญ่บรรจุน้ำ 500ลิตร และให้อากาศยานยกไปวางไว้ในจุดที่เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินสามารถนำไปใช้ดับไฟได้ โดยที่ไม่ต้องแบกน้ำขึ้นไป โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เห็นชอบกับแนวคิดนี้

158780448495

แต่เนื่องจากการใช้เฮลิคอปเตอร์ MI17 มีข้อจำกัดในตัวอุปกรณ์ แต่เดิมที่กองทัพบกเคยใช้เฮลิคอปเตอร์ ชีนุกในการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมด้วยการยกบิ๊กแบ็กป้องกันน้ำท่วม จึงได้เสนอแนวคิดใช้บิ๊กแบ็กใส่น้ำนำไปวางให้เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินได้ใช้ดับไปในพื้นที่บนดอยสูง โดยใช้เฮลิคอปเตอร์ของการเกษตร โดยนำถึงพลาสติกใส่ลงไปในบิ๊กแบ็ก

ก่อนที่จะนำไปวางตามจุดที่ได้รับการร้องขอ เมื่อจบภารกิจเจ้าหน้าที่ภาคพื้นจะเก็บบิ๊กแบ็กกลับลงมา ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการไปแล้ว 12 เที่ยว ในพื้นที่ อ.ฮอด 2 เที่ยว อ.กัลยานิวัฒนา 2 เที่ยว อ.เชียงดาว 4 เที่ยว อ.แม่แจ่ม 4 เที่ยว และพร้อมที่จะปฏิบัตินำน้ำไปสนับสนุนตามที่ร้องขอมา

นายรังสรรค์ บุศย์เมือง ผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ กล่าวว่า สำหรับในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมฝนหลวง ได้ให้การสนับสนุนหน่วยดับไฟป่า โดยใช้เฮลิคอปเตอร์ ในการลำเลียงน้ำเพื่อดับไฟป่ามาตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา โดยบินไปแล้ว 128 เที่ยว ลำเลียงน้ำไปประมาณ 64,000 ลิตร สำหรับการสนับสนุนลำเลียงน้ำด้วยบิ๊กแบ็ก เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563

158780448164