สธ.เผย นายกฯ อนุมัติงบ 3,000 ล้าน ลุยตรวจโควิด-19 แหล่งชุมชน

สธ.เผย นายกฯ อนุมัติงบ 3,000 ล้าน ลุยตรวจโควิด-19 แหล่งชุมชน

สธ.เผย นายกฯ อนุมัติงบ 3,000 ล้าน ลุยตรวจโควิด-19 แหล่งชุมชน

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงแนวทางในการผ่อนปรนมาตรการต่างๆ ว่าเรื่องนี้ จะต้องดูผู้ที่อยู่แออัด รวมถึงการจับกลุ่มในหมู่มาก โดยเปรียบเทียบกับประเทศสิงคโปร์ ที่มีกลุ่มคนใช้แรงงาน อยู่กันอย่างแออัด เป็นแบบอย่าง ซึ่งจะต้องมีการดูแลให้ประชาชนมีความมั่นใจ

ส่วนมาตรการการผ่อนคลาย จะต้องมีการติดตาม ดูก่อนเป็นระยะ ซึ่งก็มีแนวทางจากนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญต่างๆเสนอมา ทั้งหลักวิชาการและตัวอย่างจากประเทศต่างๆที่มีการปลดล็อคไปแล้ว ทำให้เกิดปัญหา ซึ่งประเทศไทยจะต้องไม่เกิดปัญหาเช่นนั้น โดยจะต้องเป็นการ พัฒนาอย่างยั่งยืน ไม่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีก ซึ่งตอนนี้ประเทศไทยมีศักยภาพในการรักษาแม้ว่า ยังมีผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล โดยขั้นตอนหลังจากนี้ที่จะทำให้ประชาชนมีความมั่นใจ จะต้องมีความพร้อมทั้งเวชภัณฑ์ โรงพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ที่เมื่อประชาชนเจ็บป่วย จะสามารถเข้ารับการรักษาได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ

สำหรับด้านสาธารณสุขในแต่ละจังหวัด จะเพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชน ได้อย่างไรนั้นเมื่อมีการผ่อนคลายมาตรการ โดยเรื่องนี้นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้มีการดำเนินนโยบาย การสุ่มตรวจผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะฝ่ายบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้การรักษา ว่าจะต้องไม่มีการติดเชื้อและเป็นพาหะ ไปจนถึงบุคคลเฉพาะผู้ใช้แรงงาน และบุคคลที่เป็นผู้ขับขี่รถสาธารณะ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ อนุมัติงบเพิ่มมาอีกกว่า 3,000 ล้าน ทำให้สามารถมั่นใจได้ว่า การตรวจจะมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่นกรณีการเก็บตัวอย่างเชื้อ โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ที่จะทำให้การตรวจโรคมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม การผ่อนคลายต่างๆ นั้นจะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ