องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันจี้ตรวจสอบจัดซื้อ Care Set อบจ.ลำพูน

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันจี้ตรวจสอบจัดซื้อ Care Set อบจ.ลำพูน

"Care Set" ฉาวไม่หยุด องค์กรต่อต่านคอร์รับชัน ทำหนังสือถึงผู้ว่าการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ขอให้ตรวจสอบการจัดซื้อชุดของใช้ประจำวันของ อบจ.ลำพูน ในสถานการณ์ "โควิด-19" มีการฮั้วผลประโยชน์หรือไม่ เพราะใช้งบมากถึง 16.3 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากที่โลกออนไลน์ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแจกชุดของใช้ประจำวัน (Care Set) โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่นั้นไม่เหมาะสมกับการใช้งาน และใช้งบประมาณสูงเกินความเป็นจริง

ล่าสุด นายวิเชียร พงศธร ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ได้ทำหนังสือถึงประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่การสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 ขอให้มีการขอให้ตรวจสอบการจัดซื้อชุดของใช้ประจำวัน (Care Set) โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ในหนังสือดังกล่าว มีรายละเอียดว่า ตามที่เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงกรณีที่ อบจ.ลำพูน ใช้งบประมาณมากถึง 16.3 ล้านบาท จัตซื้อชุดซื้อใช้ประจำวัน (Care Set) เพื่อแจกให้กับผู้มีอายุ 70 ปีขึ้นไป จำนวน 27,700 ชุดๆ ละ 590 บาท โดยการจัดซื้อครั้งนี้มีการตั้งข้อสังเกตของสาธารณชนว่า เหตุใดจึงใช้ “วิธีคัดเลือก” โตยเจรจากับผู้ชาย เพียงสามราย ที่ อบจ. เรียกมา ทั้งๆ ที่สินค้าเหล่านี้สามารถหาซื้อได้ทั่วไปและไม่ขาดแคลน แต่หากเปิดให้มี “การประมูลเป็นการทั่วไป” ย่อมเกิดการแข่งขันอย่างโปร่งไส ได้สินค้าในราคาที่เหมาะสม ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและหน่วยงาน

อีกทั้งยังมีข้อกังขาว สินค้ที่ซื้อเช่น จานชาม แปรงสีพื้น ผ้าเช็ดหน้า ๆลฯ มีลักษณะเป็นการ “ป้องกัน - ควบคุม -รักษา” โรดโควิด-19 จนถือว่าต้องจัดซื้ออย่งเร่งด่วนได้อย่างไร

158779414188

องค์กรต่อต้นดอร์รัปชั่น ใคร่ขอเรียนให้ท่านตรวจสอบกรณีนี้อย่างเข้มงวดและเร่งด่วน เพื่อความชัดเจน และโปร่งใสก่อนที่จะมีการจัดซื้อลักษณะเดียวกันในจังหวัดอื่น และได้โปรดชี้แจงข้อกังขาแก่ประชาชนให้กระจ่างว่า

1. การจัดซื้อครั้งนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ คุ้มค่า ตรงตามความต้องการของประชาชนในสถานการณ์ระบาดของโควิต-19 จริงหรือไม่

2. การจัดซื้อโดยใช้วิธีคัดเลือกเช่นนี้ เหมาะสมและถูกต้องหรือไม่ ตาม พร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ

3. มีการฮั้วประมูลและการเรียกรับผลประโยชน์เกิดขึ้นหรือไม่

4. หากพบว่าการจัดซื้อครั้งนี้ทำให้ส่วนรวมเสียประโยชน์ จะถือว่ผู้รับผิดชอบมีความผิดทั้งทางแพ่งทางอาญาและทางวินัย ใช่หรือไม่