ธปท.สั่งทุกแบงก์เช็คระบบ 'เอทีเอ็ม' พบเหตุ 'ขัดข้อง' เร่งแก้ใน24ชม.

ธปท.สั่งทุกแบงก์เช็คระบบ 'เอทีเอ็ม' พบเหตุ 'ขัดข้อง' เร่งแก้ใน24ชม.

"ธปท." สั่งทุกแบงก์ตรวจเช็กบริการผ่าน "ตู้เอทีเอ็ม" ใกล้ชิด  ชี้เป็นช่องทางทำธุรกรรมการเงินที่สำคัญในช่วง "โควิด-19" ระบาด ย้ำหากระบบขัดข้อง ต้องแก้ไขไม่เกิน 24 ชม. เผยพบตู้เอทีเอ็มขัดข้องน้อย เพียง 1-3% ของทั่วประเทศ 6.6 หมื่นตู้ 

นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท. ได้กำชับให้ทุกธนาคารดูแลระบบตู้เอทีเอ็ม( ATM )อย่างใกล้ชิด เนื่องจากเป็นช่องทางสำคัญในการทำธุรกรรมการเงินของลูกค้า ในช่วง social distancing

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาตู้ ATM อาจมีขัดข้องบ้าง จากหลายสาเหตุ เช่น ความไม่เสถียรของการเชื่อมต่อ network ระบบไฟขัดข้อง หรือจากกลไกภายในตู้ เช่น เงินติด เป็นต้น ซึ่งทั่วประเทศมีประมาณ 1-3% ของตู้ทั้งหมด 66,600 ตู้ ซึ่งได้ให้ธนาคารแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายใน 24 ชั่วโมง แต่ในพื้นที่ห่างไกลอาจใช้เวลามากกว่านั้น 

นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)SCB กล่าวว่า ธนาคารให้ความสำคัญกับการให้บริการผ่านช่องออนไลน์ ระบบอิเล็ทรอนิกส์รองรับพฤติกรรมลูกค้า ธนาคารจึงมีมอนิเตอร์การให้บริการทุกระบบอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าการให้บริการมีความพร้อม รองรับความต้องการประชาชนได้เพียงพอ

โดยเฉพาะการดูแลระบบตู้เอทีเอ็ม ธนาคารมอนิเตอร์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้แน่ใจว่าการให้บริการผ่านตู้เอทีเอ็ม เงินไม่ติด เงินไม่หมด หรือเกิดเหตุขัดข้องต่างๆขึ้น ในช่วงที่มีความต้องการทำธุรกรรมสูง ดังนั้นเพื่อให้แน่ใจว่าการให้บริการผ่านตู้เอทีเอ็ม การเติมเงินสดมีความพร้อม ธนาคารจึงสั่งให้ทีมดูแลระบบเอทีเอ็ม ดูแลระบบดังกล่าวเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมา มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการทางการเงินของธนาคาร (Service Level Agreement : SLA)พบว่า มีความพร้อมถึง 98.85% ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการให้บริการของแบงก์เจอปัญหาติดขัดน้อยมาก โดยในหนึ่งเดือน ปัญหาการติดขัดผ่านตู้เอทีเอ็มของไทยพาณิชย์อยู่ไม่เกิน 13 นาทีต่อเดือนจากทุกปัญหา ทั้งไฟดับ เงินหมด ตู้ขัดข้องต่างๆ ที่แบงก์ต้องบริหารจัดการแก้ปัญหาต่างๆ ให้แล้วเสร็จไม่เกินระยะเวลาที่กำหนดในเดือนนั้นๆ

“วันนี้เรามอนิเตอร์ระบบเอทีเอ็มใกล้ชิดมาก และเราเชื่อว่าระบบ ทีมงาน การกระจายดูแลเอทีเอ็ม ที่เราเตรียมพร้อมอย่างดี ทำให้วันนี้เรามีความพร้อมมากถึง 98,85% และในหนึ่งเดือน เราตั้งเป้าไว้ว่า ะต้องแก้ปัญหาต่างๆที่มาจากตู้เอทีเอ็มในแต่ละเดือน โดยรวมแล้วไม่เกิน 13 นาทีต่อตู้ ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีเกินที่กำหนดไว้ ยกเว้นตู้ที่ห่างไกลจริงๆที่ต้องใช้เวลาเดินทางสูง"

นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ กล่าวว่า ในช่วงที่สถานการณ์ที่โควิด-19ระบาด พบว่ามีความต้องการใช้เงินสดผ่านตู้เอทีเอ็มมากขึ้น ซึ่งในส่วนของธนาคารก็พยายามดูแลระบบตู้เอทีเอ็มอย่างเต็มที่ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาติดขัด  แต่ต้องยอมรับว่า อาจมีบ้างที่ระบบเอทีเอ็มของธนาคารต่างๆ อาจมีปัญหาช่วงโควิด-19ระบาด ซึ่งอาจทำให้บางช่วงการบริหารจัดการ อาจทำได้ไม่เต็มที่ 100% เพราะมีปัญหาด้านกำลังคนต่างๆบ้าง แต่เชื่อว่าทุกธนาคารพยายามดูแลอย่างเต็มที่ เพื่อไม่ให้กระทบต่อการใช้บริการของประชาชน