‘ในหลวง-พระราชินี’ พระราชทานถุงพระราชทานให้แก่ปชช.ในพื้นที่จังหวัดปริมณฑล

‘ในหลวง-พระราชินี’ พระราชทานถุงพระราชทานให้แก่ปชช.ในพื้นที่จังหวัดปริมณฑล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถุงพระราชทานแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) ในชุมชนจังหวัดปริมณฑล

ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และจังหวัดปทุมธานี โดยเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2563 เชิญถุงพระราชทาน จำนวน 20,625 ถุง ไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ รวม 18 อำเภอในจังหวัดปริมณฑลรวม 4 จังหวัด ได้แก่ 

จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม และจังหวัดปทุมธานี โดยในพื้นที่จังหวัดนครปฐม 7 อำเภอ ได้แก่ 

158736225366

อำเภอพุทธมณฑล อาทิ ชุมชนตำบลศาลายา ตำบลคลองโยง ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอนครชัยศรี อาทิ ชุมชนตำบลงิ้วราย ตำบลวัดละมุด ตำบลสัมปทวน อำเภอกำแพงแสน อาทิ ชุมชนห้วยขวาง ตำบลสระสี่มุม ตำบลกระตีบ อำเภอเมือง ฯ อาทิ ชุมชนตำบลสระกระเทียม ตำบลบางแขม ตำบลทัพหลวง อำเภอสามพราน อาทิ ชุมชนตำบลคลองจินดา ตำบลอ้อมใหญ่ ตำบลกระทุ้มล้ม อำเภอบางเลน อาทิ ชุมชนตำบลบางปลา ตำบลบางเลน และอำเภอดอนตูม อาทิ ชุมชนตำบลสามง่าม ตำบลดอนพุทธา 

จังหวัดปทุมธานี 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหนองเสือ อำเภอลำลูกกา และอำเภอธัญบุรี 

จังหวัดสมุทรปราการ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองฯ อำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ อำเภอบางเสาธง และอำเภอพระประแดง อาทิชุมชนตำบลบางปู ตำบลราชาเทวะ ตำบลบางโฉลง ตำบลบางเมือง 

จังหวัดสมุทรสาคร 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองฯ และอำเภอกระทุ่มแบน

158736227217

อาทิ ชุมชนหัวรถไฟ วัดแหลม ชุมชนบ้านแถว และชุมชนซอยกำนันวิจิตร เป็นต้น ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำงานโรงงาน เกษตรกร ค้าขายเล็กๆน้อย ๆ รับจ้างรายวันทั่วไป ขับรถบรรทุกขนส่ง ขับวินรถจักรยานยนต์ เก็บของเก่าขาย มีรายได้ไม่แน่นอน ส่งผลกระทบกับการดำรงชีพ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19)

รวมตั้งแต่วันที่ 5 – 18 เมษายน 2563 ได้เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในชุมชนต่าง ๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล รวมถุงพระราชทาน 150,993 ถุง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ยังความปลื้มปีติแก่ประชาชนที่ได้รับพระมหากรุณา และต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เป็นล้นพ้น ที่ทรงห่วงใยและทรงไม่ทอดทิ้งประชาชนทุกหมู่เหล่า

158736230685

158736228092