‘ในหลวง-พระราชินี’ พระราชทานถุงพระราชทาน 10,928 ถุง ให้แก่ปชช. 4 เขตกทม.

‘ในหลวง-พระราชินี’ พระราชทานถุงพระราชทาน 10,928 ถุง ให้แก่ปชช. 4 เขตกทม.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถุงพระราชทานแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถุงพระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนแออัด ในเขตต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร โดยมีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐและเอกชน ร่วมช่วยบรรจุสิ่งของพระราชทาน และเชิญไปมอบแก่ประชาชน โดยเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2563 เชิญถุงพระราชทาน จำนวน 10,928 ถุง ไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่ เขตคลองสาน เขตราชเทวี เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และเขตพระนคร จำนวน 63 ชุมชน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ยังความปลื้มปีติแก่ประชาชนและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ทรงห่วงใยประชาชน

158669586376

158669587935

158669590339