'ศุลกากร' แจง นำเข้าชุด PPE ได้ตามปกติ

'ศุลกากร' แจง นำเข้าชุด PPE ได้ตามปกติ

กรมศุลกากร แจง หน้ากากอนามัย ชุด PPE ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 เครื่องวัดไข้ และเครื่องช่วยหายใจ สามารถนำเข้าได้ตามปกติ

กรมศุลกากรชี้แจงกรณี เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการนำเข้าสินค้าเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ตามที่มีการเผยแพร่หนังสือจากผู้ประกอบการ ไปตามสื่อออนไลน์ต่างๆ มีเนื้อหาว่า “เรื่อง ด่วนจากด่านศุลกากร เรื่องการหยุดนำเข้าสินค้า คือ หน้ากากอนามัย ชุด PPE ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 เครื่องวัดไข้ และเครื่องช่วยหายใจ” นั้น

กรมศุลกากร ขอเรียนว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด กรมศุลกากรไม่เคยมีหนังสือแจ้งผู้ประกอบการหรือผู้นำเข้าเกี่ยวกับการหยุดนำเข้าสินค้าเกี่ยวกับหน้ากากอนามัย ชุด PPE ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 เครื่องวัดไข้ และเครื่องช่วยหายใจ โดยท่านยังคงสามารถนำเข้าสินค้าดังกล่าว ได้ตามปกติ

'ศุลกากร' แจง นำเข้าชุด PPE ได้ตามปกติ

'ศุลกากร' แจง นำเข้าชุด PPE ได้ตามปกติ