เจ้าฟ้า'สิริวัณณวรีฯ' พระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานรักษาผู้ป่วยโควิด-19

เจ้าฟ้า'สิริวัณณวรีฯ' พระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานรักษาผู้ป่วยโควิด-19

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปพระราชทานสิ่งของส่วนพระองค์ให้กับคณะแพทย์และพยาบาลเพื่อนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ใหม่(Covid -19) ณ หอประชุมคณะแพทย์และพยาบาลชั้น2 ตึกอำนวยการ รพ.ศิริราช

วันนี้ (1 เม.ย. 63) เวลา 14.07 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประทับรถยนต์พระที่นั่งจากวังศุโขทัย ไปยังตึกอำนวยการโรงพยาบาลศิริราช แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ครั้นเสด็จถึงตึกอำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมณี รัตนไชยานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เฝ้า ฯ รับเสด็จ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปยังห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ศิริราช ชั้น 2 ตึกอำนวยการ ประทับพระเก้าอี้ ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กราบทูลรายงาน ศาสตราจารย์แพทย์หญิงมณี รัตนไชยานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กราบทูลเบิกผู้เข้าพระราชทานสิ่งของ ตามลำดับ

158573160068

จากนั้น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้แก่โครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVD-19 เพื่อจัดหาความคุ้มครองชีวิตให้แพทย์พยาบาลทั่วประเทศ โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา เป็นผู้รับพระราชทานหน้ากากผ้า ตัดเย็บจากผ้าลายกราฟฟิกทรงออกแบบจากแบรนด์ SIRIVANNAVARI Bangkok โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นผู้รับพระราชทาน พร้อมทั้งพระราชทานเจลแอลกอฮอล์ของแบรนด์ SIRIVANNAVAR Bangkok และน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยมี นายแพทย์ สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับพระราชทาน อีกทั้งพระราชทานพระดำรัสแก่ผู้มาเข้าเฝ้า ฯ รับเสด็จ ใจความตอนหนึ่งว่า 

“ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเยี่ยมแพทย์และพยาบาลในวันนี้ ข้าพเจ้าต้องขอแสดงความชื่นชมและขอขอบคุณแก่บรรดาแพทย์พยาบาลจากทุกโรงพยาบาล ทุกหน่วยงานทั่วประเทศที่เป็นกำลังสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นโรคระบาดที่ร้ายแรงที่สุดของโลกในปัจจุบัน ในช่วงเวลาที่ประชาชนมีความประหวั่นถึงโรคภัยไข้เจ็บเช่นนี้ แน่นอนว่าภาระหน้าที่และความกดดันก็จะถาโถมเข้ามายังแพทย์และพยาบาลทุกท่าน ราวกับว่าพวกท่านทุกคนคือนักรบเสื้อขาวและเป็นหน้าด่านที่ต้องสู้รบกับเชื้อโรคนี้เพื่อรักษาไว้ซึ่งชีวิตของคนไทยทุกคน ข้าพเจ้าตระหนักเป็นอย่างดีว่าเหล่าแพทย์พยาบาลคงต้องรู้สึกเหนื่อยล้า เครียด หรือในบางครั้งอาจจะรู้สึกว่าความเสี่ยงและความรับผิดชอบที่เผชิญอยู่นั้นมากมายเกินขีดจำกัด ด้วยเหตุนี้ ในวันนี้ข้าพเจ้าจึงมีความประสงค์ที่จะมาให้กำลังใจแพทย์และพยาบาลทั้งหลาย ผู้เป็นฮีโร่ต่อความอยู่รอดของคนไทยทั้งประเทศในยามนี้ เพื่อแสดงความขอบคุณในหัวใจที่แข็งแกร่งของทุกท่านอย่างสุดซึ้ง ข้าพเจ้าอยากให้พวกท่านได้รับรู้ว่าความเสียสละทั้งแรงกายและแรงใจของพวกท่านนั้น เป็นที่ซาบซึ้งใจยิ่งนัก และข้าพเจ้าก็มั่นใจว่าประชาชนทั้งประเทศไทยก็คงมีความรู้สึกไม่ต่างจากข้าพเจ้า”

158573160144

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มีพระราชดำรัสว่า

“ข้าพเจ้าเองถึงแม้ว่าจะไม่ใช่แพทย์ แต่ข้าพเจ้าก็อยากที่จะเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือบรรดาแพทย์และพยาบาลทุกท่านในการสู้ภัยในครั้งนี้ ข้าพเจ้าทราบว่าโรงพยาบาลทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดขาดแคลนเวชภัณฑ์หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นหน้ากาก เจลแอลกอฮอล์ และน้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆ ซึ่งเวชภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้เปรียบได้กับอาวุธของนักรบเสื้อขาวทุกท่าน ดังนั้นข้าพเจ้าจึงมีความประสงค์ที่จะมอบหน้ากากและเจลแอลกอฮอล์ที่ผลิตจากแบรนด์ SIRIVANNAVARI Bangkok รวมไปถึงน้ำยาฆ่าเชื้อ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าเล็งเห็นถึงความสำคัญของสวัสดิภาพของแพทย์และพยาบาลเป็นอย่างมาก เพราะพวกเขาเหล่านั้นคือผู้ที่เสียสละและเป็นด่านหน้าที่ต้องเสี่ยงต่อการติดเชื้อในหน้าที่มากที่สุด ข้าพเจ้าจึงอยากที่จะมอบขวัญและกำลังใจแก่แพทย์พยาบาลด้วยการร่วมสมทบทุนในโครงการนักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19  เพื่อจัดหาความคุ้มครองชีวิตให้แพทย์พยาบาลทั่วประเทศอีกด้วย”

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มีพระราชดำรัสปิดท้ายว่า

“ข้อสำคัญในการกระทำการใดก็แล้วแต่ในกาลนี้ ก็คือ ถึงแม้ว่าจะเหนื่อยล้าท้อถอยมากเพียงใดก็ตาม ก็ขอให้ประคองสติ มีความรอบคอบและระมัดระวังตัวอยู่เสมอ และไม่ประมาทในสิ่งใดๆ สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขออวยพรให้แพทย์พยาบาลทุกท่านมีร่างกายแข็งแรง จิตใจเข้มแข็ง มีสติทุกครั้ง เพื่อพร้อมในการช่วยเหลือรักษาประชาชนผู้ป่วย และพร้อมต่อสู้กับโรคนี้ต่อไป”

ต่อมา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก ฉายพระรูปร่วมกับผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เสด็จไปยังรถยนต์พระที่นั่งออกจากตึกอำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช กลับวังศุโขทัย  

158573159995