สกัดโควิด-19 ครม.สั่งปีนี้ห้ามเว้นค่าทางด่วนช่วงสงกรานต์

สกัดโควิด-19 ครม.สั่งปีนี้ห้ามเว้นค่าทางด่วนช่วงสงกรานต์

ครม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข7และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่เนื่องจากปีนี้เลื่อนสงกรานต์ออกไปแล้ว และไม่สนับสนุนการเดินทางข้ามจังหวัด

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 31 มี.ค.2563 มีมติเห็นชอบให้ไม่มีการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของปี พ.ศ. 2563 สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ครม.เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ให้เลื่อนวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ของปี พ.ศ. 2563 จากวันที่ 13 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2563 ออกไปก่อน โดยไม่เป็นวันหยุดราชการและวันหยุดเอกชน จึงไม่มีความจำเป็นและไม่มีความเหมาะสมในการยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบนทางหลวงพิเศษ ซึ่งถือว่าช่วยให้ประชาชนลดการเดินทางข้ามจังหวัดลงในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 

โดยสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงที่ ครม.ให้ยกเว้นในครั้งนี้คือเป็นการยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่เป็นประจำทุกปี พ.ศ. 2550 พ.ศ. .... ที่ปกติจะกำหนดให้ยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่เป็นประจำทุกปี ระหว่างเวลา 16.00 นาฬิกา ของวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563