รักษาโควิดหายแล้ว ยังต้องเฝ้าระวัง 1 เดือน

รักษาโควิดหายแล้ว ยังต้องเฝ้าระวัง 1 เดือน

เปิดไทม์ไลน์รักษาโควิด หายแล้วทำงานได้แต่ต้องแยกตัวเฝ้าระวังต่อจนครบ 1 เดือน