โปรดเกล้าฯ ให้ 'พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์' ทรงวางพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันที่รำลึก 'ร.3'

โปรดเกล้าฯ ให้ 'พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์' ทรงวางพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันที่รำลึก 'ร.3'

'ร.10' ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 'พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า' ณ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์

วันนี้ (31 มี.ค.63) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จถึงลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ จากนั้นเสด็จไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ทรงวางพุ่มดอกไม้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และทรงวางพุ่มดอกไม้ส่วนพระองค์ จากนั้น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ ทรงกราบ เสด็จไปประทับรถยนต์ที่นั่ง แล้วเสด็จกลับ

158564353270  

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย กับ เจ้าจอมมารดาเรียม เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2330 ทรงขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 3 แห่งราชวงศ์จักรี 

ตลอดรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปกครองประเทศด้วยพระปรีชาสามารถ ทรงสร้างชาติไทยให้รุ่งเรืองนานัปการ ทั้งการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เนื่องด้วยทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ทรงสร้างพระพุทธรูปและบูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม เช่น พระประธานในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร 

ด้านการศึกษา โปรดเกล้าฯ ให้ผู้รู้นำตำราต่าง ๆ มาจารึกลงในศิลาตามศาลารอบพุทธาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เพื่อเป็นการเผยแพร่วิชาการสาขาต่าง ๆ จึงอาจกล่าวได้ว่า วัดพระเชตุพนฯ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของกรุงสยาม 

ดังนั้น วันที่ 31 มีนาคมของทุกปี คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติให้เป็นวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ถือเป็นวันสำคัญของชาติ และเห็นชอบให้ถวายพระราชสมัญญามหาราชว่า “พระมหาเจษฎาราชเจ้า” แปลว่า "พระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นใหญ่"