ครม. ยกเลิก มติครม. ที่เคยให้ขึ้นฟรีมอเตอร์เวย์ ช่วงสงกรานต์ปีนี้

ครม. ยกเลิก มติครม. ที่เคยให้ขึ้นฟรีมอเตอร์เวย์ ช่วงสงกรานต์ปีนี้

ครม. ยกเลิก มติครม. ที่เคยให้ขึ้นฟรีมอเตอร์เวย์ ช่วงสงกรานต์ปีนี้

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม น.ส. ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมครม.ว่า ครม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเล7และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่เป็นประจำทุกปี พ.ศ. 2550 เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ให้เลื่อนวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ของปี พ.ศ. 2563 จากวันที่ 13 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2563 ออกไปก่อน โดยไม่เป็นวันหยุดราชการและวันหยุดเอกชน 

ดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นและไม่มีความเหมาะสมในการยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของปี พ.ศ. 2563 โดยสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงเป็นการยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวง  ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่เป็นประจำทุกปี พ.ศ. 2550 พ.ศ. .... กำหนดให้ยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่เป็นประจำทุกปี ระหว่างเวลา 16.00 นาฬิกา ของวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 ถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563