'ชวน' ชี้โยกงบฯ กระทรวงไปเป็นงบกลาง ถือเป็นการบริหารงบ

'ชวน' ชี้โยกงบฯ กระทรวงไปเป็นงบกลาง ถือเป็นการบริหารงบ

"ประธานรัฐสภา" ระบุเป็นสิทธิ์รัฐบาล โยกงบฯ ปี 63 ของกระทรวง 10% มาไว้ที่งบกลาง ถือเป็นเรื่องของการบริหารงบประมาณ เพื่อแก้ปัญหาโควิด-19 ไม่ต้องมาขอสภาฯ

เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 63 นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมทีมงาน นำเงินจำนวน 100,000 บาท มาบริจาคให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดี มี นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี รับมอบ นอกจากนี้ ทีมงานของ นายชวน ยังได้นำข้าวกล่องจำนวน 200 กล่อง มอบให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามาธิบดีที่ปฏิบัติงานด้วย

นายชวน กล่าวถึง กรณีที่รัฐบาลอาจตัดงบประมาณของแต่ละกระทรวง ทบวง กรม ร้อยละ 10 มาไว้ที่งบกลาง เพื่อแก้ปัญหาโควิด-19 ว่า เป็นสิทธิ์ของรัฐบาลที่จะตัดสินใจดำเนินการ ถือเป็นเรื่องของการบริหารงบประมาณ โดยไม่จำเป็นต้องออกเป็นกฎหมายเพิ่มเติม เพราะถือว่าสภาฯ ให้ความเห็นชอบ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปแล้ว เว้นแต่จะกู้เงิน หรือขอตั้งงบประมาณเพิ่มเติม จึงต้องออกเป็นกฎหมาย