ลองเช็คดู จังหวัดคุณ..ใช่พื้นที่โควิด -19 ?

ลองเช็คดู จังหวัดคุณ..ใช่พื้นที่โควิด -19 ?

เช็คลิสต์โควิด-19 กระจายทั่วไทย พบผู้ป่วยยืนยันสะสมโควิด-19 จำนวน 1,651 ราย ใน 61 จังหวัด ขณะที่ "ชุมพร" จังหวัดน้องใหม่มีผู้ป่วย 1 ราย ฝากทุกคนช่วยกัน ปฎิบัติตัวเอง ใช้ระยะห่างทางบุคคล

วันนี้ (31 มี.ค.2563) ที่ทำเนียบรัฐบาล  นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แถลงข่าวสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ว่า จากการวิเคราะห์จำแนกตามแผนที่แสดงจังหวัดที่มีผู้ป่วยยืนยันสะสมโควิด-19 มีจำนวน 1,651 ราย ใน 61 จังหวัด ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.2563 แบ่งเป็น กทม.795 ราย นนทบุรี 79 ราย ภูเก็ต 55 ราย ยะลา 48 ราย สมุทรปราการ 41 ราย ชลบุรี 40 ราย ปัตตานี 33 ราย  สงขลา 30 ราย เชียงใหม่ 22 ราย ปทุมธานี 17 ราย อุบลราชธานี  13 ราย สุราษฎร์ธานี,นครราชสีมา 11 ราย บุรีรัมย์,สุรินทร์,นครปฐม 10 ราย กาญจนบุรี,สมุทรสาคร 9 ราย อุดรธานี,กระบี่,ประจวบคีรีขันธ์ 8 ราย

นราธิวาส,ฉะเชิงเทรา,นครสวรรค์ 7 ราย ราชบุรี,สระแก้ว 6 ราย เชียงราย,พัทลุง,มุกดาหาร,สระบุรี,แม่ฮ่องสอน,ขอนแก่น 4 ราย ตรัง,เพชรบูรณ์,นครศรีธรรมราช,จันทบุรี,ปราจีนบุรี,ร้อยเอ็ด,ศรีสะเกษ,อุตรดิตถ์ 3 ราย  สุโขทัย,เลย,ชัยภูมิ,ตาก,ระยอง,ลพบุรี,พะเยา,กาฬสินธุ์,สุพรรณบุรี,พิษณุโลก,หนองบัวลำภู,มหาสารคาม 2 ราย และเพชรบุรี,แพร่,นครนายก,ยโสธร,หนองคาย,อำนาจเจริญ,อุทัยธานี,ลำพูน,ชุมพร 1 ราย  รวมถึงอยู่ระหว่างสอบสวน 270 ราย

158563758969

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของจังหวัดที่มีผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ จำนวน 127 ราย แบ่งเป็น กทม. 74 ราย นนทบุรี,ภูเก็ต,ยะลา 6 ราย นครปฐม 3 ราย ปทุมธานี,สมุทรสาคร,ศรีสะเกษ,อุตรดิตถ์ 2 ราย ชลบุรี,สงขลา,เชียงใหม่,อุบลราชธานี,สุรินทร์,สระแก้ว,พิษณุโลก,หนองบัวลำภู,ชุมพร 1 ราย และอยู่ระหว่างสอบสวน 13 ราย ดังนั้น อยากให้ทุกคนช่วยกัน ทำอย่างไรให้กราฟนี้มีตัวแดงน้อยที่สุด อยากย้ำให้เน้นระยะห่างทางบุคคลที่มีความสำคัญมากๆ

จำแนกผู้ป่วยยืนยันรายใหม่จำแนกตามพื้นที่ พบว่า ผู้ป่วยรายใหม่ยังคงพบในกทม.และนนทบุรีมากที่สุด ซึ่งถ้าเปรียบเทียบโดยภาพรวมของกทม. จะเห็นว่าถ้าดูจากต้นเดือน อยู่วันที่ 29 มี.ค. 2563 คงต้องดูว่าจะทำอะไรมากกว่านี้หรือไม่ อยากให้ทุกคนในกทม.และปริมณฑล ซึ่งร่วมกันประมาณ 10 ล้านคน สามารถเป็นได้ทั้งพาหะโรค และรังโรค อยากให้ปฎิบัติตัวเอง ใช้ระยะห่างทางบุคคล

158563758869

ทั้งนี้ เมื่อแยกตามรายสัปดาห์ พบว่า สัปดาห์ที่11-สัปดาห์ที่ 14 นั้น  มีผู้ป่วยที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อน มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น รวม 396 ราย ดังนี้ สัปดาห์ที่11 จำนวน 10 ราย สัปดาห์ที่ 12 จำนวน 67 ราย  สัปดาห์ที่ 13 จำนวน 164 ราย และสัปดาห์ที่ 14 จำนวน 155 ราย  สนามมวยมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงเป็นกลุ่มเสี่ยง 183 ราย คือ สัปดาห์ที่11 จำนวน 1 ราย สัปดาห์ที่ 12 จำนวน 106 ราย  สัปดาห์ที่ 13 จำนวน 65 ราย และสัปดาห์ที่ 14 จำนวน  11ราย

ขณะที่คนไทยเดินทางมาจากต่างประเทศ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 127 ราย จากสัปดาห์ที่11 จำนวน 4 ราย สัปดาห์ที่ 12 จำนวน 28 ราย สัปดาห์ที่ 13 จำนวน 44 ราย และสัปดาห์ที่ 14 จำนวน 51ราย  สถานบันเทิง 127 ราย จากสัปดาห์ที่11 จำนวน 11 ราย สัปดาห์ที่ 12 จำนวน 37 ราย  สัปดาห์ที่ 13 จำนวน 43 ราย และสัปดาห์ที่ 14 จำนวน 36 ราย  และอาชีพเสี่ยง 95 ราย จากสัปดาห์ที่11 จำนวน 3ราย สัปดาห์ที่ 12 จำนวน 26 ราย  สัปดาห์ที่ 13 จำนวน 36 ราย และสัปดาห์ที่ 14 จำนวน 30 ราย

158563758866