'เฉลิมชัย มหากิจศิริ'ยกเลิกซื้อหุ้นเพิ่มทุน DIMET

 'เฉลิมชัย มหากิจศิริ'ยกเลิกซื้อหุ้นเพิ่มทุน DIMET

"เฉลิมชัย มหากิจศิริ -ยู้ หว่า"ยกเลิกซื้อหุ้นเพิ่มทุน DIMET 261 ล้านหุ้น มูลค่ารวม130 ล้านบาท หลัง UWC ยื่นร้องเรียนและฟ้องร้องต่อศาลกระบวนการจดทะเบียนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนทำให้ได้รับความเสียหาย


นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท ไดเมท(สยาม) จำกัด (มหาชน)หรืDIMET แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2563 มีมติให้ยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด จำนวน 2 ราย ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ เมื่อวันที่11 มี.ค. จำนวน 261 ล้านหุ้น และ ให้บริษัทคืนเงินแก่ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ และ นายยู้ หว่า แซ่ลี รวม 130 ล้านบาท ตามที่บุคคลดังกล่าวได้แจ้งยกเลิกการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน กับบริษัท เนื่องจาก บริษัทเอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)หรือUWC ยื่นร้องเรียนและฟ้องร้องต่อศาลในกระบวนการจดทะเบียนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว จนทำให้ระยะเวลาล่าช้าออกไปมก และทำให้ผู้จองซื้อหุ้นได้รับความเสียหาย