‘แบงก์’ ยึดรูปแบบ 'เราไม่ทิ้งกัน' เปิดลงทะเบียนออนไลน์ 'พักหนี้-ลดดอกเบี้ย'

‘แบงก์’ ยึดรูปแบบ 'เราไม่ทิ้งกัน'  เปิดลงทะเบียนออนไลน์ 'พักหนี้-ลดดอกเบี้ย'

"ชมรมธุรกิจบัตรเครดิต" เผยแบงก์-นอนแบงก์ เตรียมสร้างระบบลงทะเบียนออนไลน์ คล้ายโครงการ "เราไม่ทิ้งกัน"  เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ได้ทันท่วงที หลังยอดโทรผ่าน "คอลเซ็นเตอร์" พุ่งกว่า 2 เท่า  

นายฐากร ปิยะพันธ์ ประธานชมรมธุรกิจบัตรเครดิต-สมาคมธนาคารไทย และผู้บริหารสายงานดิจิทัลแบงก์กิ้งและนวัตกรรม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กล่าวว่า ขณะนี้ธนาคารและผู้ให้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ (นอนแบงก์) อยู่ระหว่างจัดทำระบบการลงทะเบียนออนไลน์ คล้ายการลงทะเบียนโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” ผ่านเว็บไซต์ของแต่ละแบงก์ เพื่อเปิดให้ลูกหนี้ที่เดือดร้อน ต้องการความช่วยเหลือจากแบงก์ สามารถเข้ามากรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ได้

การเปิดระบบดังกล่าว เพื่อเพิ่มช่องทางการรับเรื่องจากลูกค้า  และลดภาระการติดต่อผ่านคอลเซ็นเตอร์ของธนาคาร ซึ่งเชื่อว่าการเปิดให้ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ จะช่วยเหลือลูกหนี้แต่ละแบงก์ได้ค่อนข้างมาก โดยเฉพาะลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจริงๆ โดยระบบนี้จะคัดกรองและให้การช่วยเหลือลูกหนี้อย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบชัดเจน เช่นกลุ่มธุรกิจโรงแรม ท่องเที่ยว กลุ่มที่ถูกเลิกจ้าง ผ่านโครงการพักหนี้ ยืดหนี้ เปลี่ยนสินเชื่อบัตรเดรดิตเป็นสินเชื่อบุคคล เพื่อลดภาระดอกเบี้ยลดลง เป็นต้น

“ในระยะข้างหน้าแต่ละธนาคารจะมีกระบวนการให้ลงทะเบียน ซึ่งจะมีคำถามให้ลูกค้ากรอกคล้ายกันๆ  หากเข้าข่ายได้รับผลกระทบชัดเจน ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติม แบงก์จะตอบกลับช่วยเหลือทันที แต่หากกลุ่มที่ยังคลุมเครือยังต้องแสดงหลักฐานการเงิน สามารถยื่นผ่านระบบออนไลน์ได้ รวมถึงช่องทางอื่นๆ ตามปกติ”

ในส่วนของกรุงศรีฯ คาดว่า ระบบนี้จะแล้วเสร็จราวกลางเดือนเม.ย.นี้และเปิดให้ลงทะเบียนได้ถึงสิ้นเดือนมิ.ย.นี้ ขณะที่การติดต่อผ่านช่องทางคอลเซ็นเตอร์ ปัจจุบันเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่าจากช่วงปกติ  เช่น เดิมการติดต่อผ่านคอลเซ็นเตอร์อยู่ที่ระดับวันละ 1 หมื่นสาย ปัจจุบันเพิ่มเป็น 3.5 หมื่นสายต่อวัน เช่นเดียวกับการทำธุรกรรมดิจิทัลเพิ่มขึ้นมาก ต้องติดตามใกล้ชิด หากธุรกรรมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อาจเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับการทำธุรกรรม ในระยะข้างหน้า จากปัจจุบันรองรับได้ 2เท่าของปริมาณการทำธุรกรรมสูงสุด 

นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า การช่วยเหลือลูกหนี้ในปัจจุบัน ธนาคารยืนยันว่า เมื่อลูกค้าเข้าโครงการพักชำระหนี้ ตามโครงการ 3 หรือ 6 เดือนหลังจากหมดโครงการ จะกลับมาชำระค่างวดเท่าเดิม ไม่มีการทบวงเงินหนี้ที่ค้างชำระ โดยงวดที่พักชำระไว้จะถูกนำไปต่อท้ายสัญญาแทน

สำหรับลูกหนี้บัตร Speedy Cash หลังพักชำระหนี้ สามารถเลือกชำระทั้งหมด หรือ ชำระขั้นต่ำเหลือ 3% ได้แล้วแต่กรณี กรณีที่ลูกหนี้ขอเข้าโครงการ และอยู่ในการพิจารณา หากมีวันครบกำหนดชำระใกล้จะถึงใน 1-2 วัน รวมถึง เลยวันครบกำหนดมาแล้ว ทางธนาคารจะดำเนินการพักการชำระให้ลูกค้าที่ติดต่อขอความช่วยแบงก์เข้ามา

เช่น ลูกหนี้บัตรเครดิต ซึ่งการประกาศปรับยอดชำระขั้นต่ำมีผลในรอบบิลเดือนเม.ย. แต่หากลูกค้ามีกำลังในการชำระน้อยลง หรือไม่สามารถชำระได้ในช่วงนี้ แล้วขอความช่วยเหลือมา ทางธนาคารจะปรับปรุง ยกเว้นการชำระงวดปัจจุบันให้ด้วย และพักการชำระออกไปอีก3-6 รอบบิลตามที่ลูกค้าร้องขอ เป็นต้น เพื่อดูแลลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ