ด่วน! 'ภูเก็ต' ปิดเกาะ 100% ห้ามเข้า-ออก ทางน้ำ-บก-อากาศ

ด่วน! 'ภูเก็ต' ปิดเกาะ 100% ห้ามเข้า-ออก ทางน้ำ-บก-อากาศ

ด่วน! "ภูเก็ต" ปิดเกาะ 100% ล่าสุด "ผู้ว่าฯ" ส่งเรื่องการบินพลเรือน ขออนุมัติปิดท่าอากาศยาน หลังก่อนหน้านี้ที่ปิดเข้า-ออก ทางน้ำและทางบกมาแล้ว

เมื่อวันที่ 30 มี..63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง มาตรการปิดทางเข้า - ออกในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อไม่ให้การระเบิดของโควิด-19 รุนแรงมากยิ่งขึ้น ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จ.ภูเก็ต จึงกำหนดมาตรการปิดช่องทางเข้า - ออก พื้นที่จังหวัดภูเก็ต ในการใช้ยานพาหนะหรือพาหนะอื่นใด และบุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในช่องทางบกและทางน้ำ ตั้งแต่เวลา 00.01 .ของวันที่ 30 มี.. ถึงวันที่ 30 เม.. จนกว่าจะประกาศเป็นอย่างอื่น

สำหรับช่องทางอากาศกำหนดให้ปิดท่าอากาศยานจ.ภูเก็ต ตั้งแต่เวลา 00.01 .ของวันที่ 10 เม.. ถึงวันที่ 30 เม.. โดยให้แจ้งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ทราบเพื่อเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนล่วงหน้า 7 วัน เพื่อเป็นการเตรียมการรับสถานการณ์อันเกิดจากการบังคับใช้มาตรการปิดทางเข้า - ออกช่องทางอากาศ

จึงขอประสานได้พิจารณาเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ เพื่อไม่ให้ประชาชน นักท่องเที่ยว หรือส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบตามความจำเป็นและเร่งด่วนในการบังคับใช้มาตรการดังกล่ว ทั้งนี้ผลการพิจารณาดำเนินการเป็นประการใด โปรดแจ้งให้จ.ภูเก็ตทราบโดยเร่งด่วน

158556957531

อย่างไรก็ตามคำสั่งประกาศล่าสุดดังกล่าวะจต้องได้รับการอนุมัติจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย(กพท.) ในขั้นตอนต่อไป

ก่อนหน้านี้ จังหวัดภูเก็ตออกประมาศฉบับที่ 11/2563 เรื่องห้ามเข้า-ออก จังหวัดภูเก็ต ทั้งทางบก และ ทางน้ำ ระหว่างวันที่ 30 มี.ค.-30 เม.ย. 2562 เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของโควิด-19 

158557030019

158557030519

นายแพทย์อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ว่า ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563 ในจำนวนผู้ป่วยสะสม 1,524 ราย กระจายใน 59 จังหวัด สำหรับจังหวัดภูเก็ต มีผู้ติดเชื้อ 49 ราย