บางจากฯ ขานรับมาตรการรัฐ เลื่อนประชุมผู้ถือหุ้นเลี่ยงโควิด

บางจากฯ ขานรับมาตรการรัฐ เลื่อนประชุมผู้ถือหุ้นเลี่ยงโควิด

บางจากฯ ร่วม "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" เลื่อนประชุมผู้ถือหุ้น คงจำนวนพนักงานไว้เท่าที่จำเป็น ดำเนินงานได้ต่อเนื่อง ไม่กระทบความมั่นคงด้านพลังงานและการให้บริการลูกค้า

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ออกไปไม่มีกำหนด และได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล มีกำหนดจ่ายในวันที่ 24 เมษายน 2563 เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่แพร่ระบาดในปัจจุบัน

โดยบริษัท บางจากฯ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของพนักงานและการให้บริการทางธุรกิจด้วยการเตรียมแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) ไว้รองรับ เพื่อให้ทุกกลุ่มธุรกิจสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศและการให้บริการลูกค้า หรือ การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ

“บางจากฯ ตอบรับนโยบาย “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ด้วยการคงจำนวนพนักงานที่ทำงานในสำนักงานและสถานที่ปฏิบัติการต่างๆ ไว้เท่าที่จำเป็นเท่านั้นตั้งแต่ 30 มีนาคม 2563 เพื่อลดความแออัดและลดโอกาสในการแพร่เชื้อในที่ทำงานและที่สาธารณะ พร้อมสร้างความมั่นใจในด้านการปฏิบัติการและการให้บริการที่ยังคงดำเนินต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ”

158555716979

ทั้งนี้ บริษัท บางจากฯ ได้จัดเตรียมความพร้อมทั้งในด้านบุคลากร ระบบปฏิบัติการ ระบบสารสนเทศต่างๆ ที่จำเป็นต่อการทำงาน สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัว สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่พนักงานที่จำเป็นต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ปฏิบัติการต่างๆ เช่นในโรงกลั่นน้ำมัน มีการแบ่งทีมปฏิบัติงานตามช่วงเวลา โดยจะได้รับการดูแลด้านสถานที่ทำงานที่สะอาดถูกสุขลักษณะและการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ เพื่อให้

การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น และได้กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  COVID-19 อย่างเคร่งครัด รวมถึงการใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาและข้อปฏิบัติต่างๆ เพื่อรักษาระยะห่างทางสังคม (social distancing) ป้องกันการแพร่เชื้อและติดเชื้อ

158555720135 ส่วนสถานีบริการน้ำมันบางจากทั่วประเทศยังคงจำหน่ายน้ำมันตามปกติ ส่วนร้านสะดวกซื้อ SPAR และร้านกาแฟอินทนิลยังคงให้บริการตามปกติเช่นกัน ยกเว้นในเขตที่มีประกาศจากราชการจะเปิดให้บริการจำหน่ายเฉพาะนำกลับบ้านเท่านั้น โดยมีบางสาขาที่อยู่ในห้างและมหาวิทยาลัยที่ภาครัฐขอความร่วมมือปิดเป็นการชั่วคราว สำหรับช่องทางติดต่อบริษัทฯ ได้แก่ เว็บไซต์ www.bangchak.co.th เฟสบุ๊ก www.facebook.com/Bangchak/ และ Call Center 1651