'เมียนมา' ยกเลิกวีซ่าต่างชาติ - ระงับเครื่องบินระหว่างประเทศลงจอดเริ่ม 31 มี.ค.

'เมียนมา' ยกเลิกวีซ่าต่างชาติ - ระงับเครื่องบินระหว่างประเทศลงจอดเริ่ม 31 มี.ค.

“เมียนมา” ประกาศยกเลิกฟรีทุกประเภทให้กับต่างชาติ  และระงับเครื่องบินพาณิชย์ระหว่างประเทศลงจอด ตั้งแต่ 31 มี.ค. - 13 เม.ย.นี้

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง รายงานว่า รัฐบาลเมียนมาประกาศระงับการตรวจลงตราทุกประเภทสำหรับชาวต่างชาติทุกประเทศ รวมถึงไทย โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค. - 30 เม.ย.2562 ยกเว้นนักการทูตที่ได้รับการรับรองจากเมียนมา เจ้าหน้าที่องค์การสหประชาชาติที่พำนักในเมียนมา รวมถึงลูกเรือของเรือและเครื่องบินที่ให้บริการไป-กลับ เมียนมา

นอกจากนี้  ยังไม่อนุญาตให้สายการบินพาณิชย์ระหว่างประเทศลงจอดในเมียนมา ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. - 13 เม.ย. 2563   

158554848363

158554854895