โคคา-โคล่า ประกาศหยุดโฆษณาชั่วคราว เพื่อนำงบประมาณร่วมแก้ปัญหาโควิด19

โคคา-โคล่า ประกาศหยุดโฆษณาชั่วคราว เพื่อนำงบประมาณร่วมแก้ปัญหาโควิด19

โคคา-โคล่า ประกาศหยุดโฆษณาชั่วคราว เพื่อนำงบประมาณไปใช้ในการร่วมแก้ปัญหาการระบาดของโควิด-19

เพจ Coca-Cola ได้ออกมาประกาศว่า โคคา-โคล่า เข้าใจดีว่าสถานการณ์ในปัจจุบัน เป็นเรื่องที่ลำบากสำหรับทุกคน เราจึงตั้งใจและพยายามทุกอย่าง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมผ่านพ้นปัญหานี้ไปด้วยกัน ขณะนี้เราได้หยุดโฆษณาผลิตภัณฑ์ทุกแบรนด์ของโคคา-โคล่าในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว เพื่อนำงบประมาณไปใช้ในการร่วมแก้ปัญหาการระบาดของโควิด-19

โดยเราจะร่วมมือกันองค์กรพันธมิตรในการสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่เสียสละทำงานอย่งหนักเพื่อต่อสู้กับการระบาดของไวรัสโควิด-19

โคคา-โคล่า ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแรงร่วมใจให้ทุกคนก้าวผ่านเวลานี้ไปด้วยกัน

ในภาพอาจจะมี ข้อความ