คาดม้าแข่งล้มกว่า 42 ตัว เป็นโรคแอฟริกันฮอสซิกเนส ไม่เคยเกิดขึ้นในไทย

คาดม้าแข่งล้มกว่า 42 ตัว เป็นโรคแอฟริกันฮอสซิกเนส ไม่เคยเกิดขึ้นในไทย

ปศุสัตว์โคราชเผยเหตุม้าแข่งล้มตายกว่า 42 ตัว คาดเป็นโรคแอฟริกันฮอสซิกเนส ซึ่งเป็นโรคที่เกิดขึ้นเฉพาะม้า และลา ไม่เคยเกิดขึ้นในไทย ส่งตัวอย่างไปพิสูจน์ที่สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 1 สัปดาห์รู้ผล