'สมคิด' ยันกองทุนที่เหลือไม่พบไถ่ถอนผิดปกติ หลังมีกองทุนปิดตัวจากคนแพนิก

'สมคิด' ยันกองทุนที่เหลือไม่พบไถ่ถอนผิดปกติ หลังมีกองทุนปิดตัวจากคนแพนิก

รองนายกฯ ชี้กองทุนปิดตัวจากคนแพนิก ยันที่เหลือไม่พบไถ่ถอนผิดปกติ แถมมีธนาคารเป็นผูู้ถือหุ้นใหญ่ ด้านเลขาก.ล.ต. ย้ำกองทุนที่เหลือ การซื้อขายยังอยู่ระดับปกติ

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) บางแห่งประกาศปิดกองทุนเปิดตราสารหนี้นั้น ไม่ได้สะท้อนว่าเป็นกองทุนตราสารหนี้ที่ไม่ดี แต่สภาพตอนนี้เกิดปัญหาจากความตื่นตระหนกทำให้นักลงทุนขายหน่วยลงทุนออกมามาก ดังนั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องช่วยกันดูแลอย่างใกล้ชิด และ บลจ.ส่วนใหญ่มีธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ถือหุ้นคอยดูแลตลอดเวลา พร้อมทั้งธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีมาตรการออกมารองรับแล้ว เพื่อไม่ให้นักลงทุนสับสนตื่นตระหนก ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้สื่อสารเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า การปิดกองทุนของ บลจ.ทหารไทย อีสท์สปริง เพิ่มอีก 2 กองทุน จากกองหน้านี้ปิดไปแล้ว 2 กองทุน ถือเป็นอำนาจบริหารของ บลจ.ทหารไทย อีสท์สปริง เพื่อดูแลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยไม่ให้ได้รับความเสียหาย

ทั้งนี้การปิดกองทุน 4 กองทุน ของ บลจ.ทหารไทย อีสท์สปริง พบว่า ทั้ง 4 กอง เน้นลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศเกินกว่า 50% ต่างจากกองทุนที่เหลืออยู่ 60 กองทุนที่เน้นลงทุนในพันธบัตร หุ้นกู้ที่มีคุณภาพเกรด A ขึ้นไป ในประเทศเป็นส่วนใหญ่ มีต่างประเทศส่วนน้อย

"ภาพรวมของกองทุนในตราสารหนี้ หากตัดกองทุนของ บลจ. ทหารไทย อีสท์สปริง ที่ปิดไป 4 กอง ที่เหลือ 60 กอง เป็นกองทุนที่มีการลงทุนในตราสารสารหนี้ที่มีคุณภาพ และที่ผ่านมาการซื้อขายหน่วยลงทุนอยู่ระดับปกติ"นางสาวรื่นวดี กล่าว

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท. กล่าวว่า การปิดกองทุนตราสารหนี้ของ บลจ.ทหารไทย อีสท์สปริง ทั้ง 4 กองนั้น จากการตรวจสอบข้อมูล พบว่าเกิดจากสภาพคล่องการเงินโลกที่ลามมากระทบถึงระบบการเงินไทย กองทุนเหล่านี้เป็นกองทุนเปิดที่สามารถไถ่ถอนได้ทุกวัน และมีผู้ไถ่ถอนเป็นจำนวนมาก กองทุนจึงต้องนำตราสารหนี้ในมือไปเร่งขาย และขาดสภาพคล่อง แม้ว่าของที่มีอยู่จะเป็นของสภาพดี ส่วนกองทุนตราสารหนี้ที่เหลือจากการติดตามพบว่าไม่มีพฤติกรรมการไถ่ถอนที่ผิดปกติ

"ที่ผ่านมา ธปท.มีมาตรการเสริมสภาพคล่องผ่านธนาคารพาณิชย์ ซึ่งเริ่มมีธนาคารพาณิชย์เข้ามาทดลอง นำหน่วยลงทุนของ บลจ. มาเป็นหลักประกันกู้เงินจาก ธปท. อีกทั้ง ธปท. ยังได้ ขยายเกณฑ์เพิ่มให้สามารถเอาตราสารหนี้จาก บลจ.ใดก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นบริษัทลูกของธนาคารพาณิชย์มาเป็นหลักประกันกู้เงินเสริมสภาพคล่องจาก ธปท.ได้เช่นกัน"