กองทัพบก สั่งเก็บข้อมูลทหารต้นกำเนิดสายแพทย์-พยาบาลเผื่อเรียกตัวฉุกเฉิน

กองทัพบก สั่งเก็บข้อมูลทหารต้นกำเนิดสายแพทย์-พยาบาลเผื่อเรียกตัวฉุกเฉิน

"พ.อ.วินธัย" เผย ผบ.ทบ. ย้ำกฎคุมเข้มช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน ทุกหน่วยต้องปิดค่ายเวลา 3 ทุ่ม ปฏิบัติราชการต่างพื้นที่ต้องมีหนังสือรับรอง สำรวจกำลังพลที่มีต้นกำเนิดจากสายเสนารักษ์ เตรียมข้อมูลกรณีมีเหตุฉุกเฉินเรียกตัวช่วยงานแพทย์

เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 63 พ.อ.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เปิดเผยผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก (ศปก.ทบ.) หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก (นขต.ทบ.) และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ผ่านระบบวิดีโอคอนฟอร์เร้นซ์ ว่า พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก มอบนโยบายเรื่องการสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบกที่ยังมีความจำเป็นต้องมี แต่ขอปรับวิธีการ โดยอาจแยกสถานที่สอบกระจายตามภูมิภาคกองทัพภาค โดยให้แต่ละกองทัพภาคประสานแผนกับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) โดยการสอบ 1 ห้องไม่ควรเกิน 20-30 คน

“ส่วนมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ผู้บัญชาการทหารบกย้ำว่าทุกหน่วยต้องปิดประตูค่ายในเวลา 21.00 น. เพื่อควบคุมการเข้า-ออกพื้นที่ทหารต้องเข้มงวดรัดกุม สำหรับกรณีกำลังพลที่ต้องเดินทางออกไปปฏิบัติราชการในพื้นที่ต่างจังหวัด ต้องมีหนังสือคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการเดินทาง ในส่วนของการตั้งกองรักษาการณ์ประจำหน่วย ให้ลดกำลัง ลดความหนาแน่น หรืองดขั้นตอนปฏิบัติบางอย่าง เช่นการตั้งแถวต้อนรับผู้บังคับบัญชา โดยให้ปรับให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์” พ.อ.วินธัย กล่าว

พ.อ.วินธัย กล่าวว่า ผู้บัญชาการทหารบกสั่งการให้แต่ละหน่วยสำรวจบุคลากรที่มีต้นกำเนิดการรับราชการทหารจากเหล่าแพทย์ เช่น แพทย์ พยาบาล และนายสิบเสนารักษ์ ที่ปัจจุบันอาจไม่ได้ปฏิบัติงานอยู่ในสายงานทางการแพทย์หรือสายงานเสนารักษ์แล้ว แต่ไปบรรจุปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานต่าง ๆ ของกองทัพบก เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูล หากในอนาคตมีกรณีจำเป็นฉุกเฉิน จะสามารถเรียกตัวเข้ามาช่วยเหลือกันได้

“ผู้บัญชาการทหารบกได้ขอบคุณกำลังพลทุกนายที่ออกปฏิบัติการล้างสิ่งปนเปื้อน ขจัดการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมาทุกนาย พร้อมเน้นย้ำให้กำลังพลออกกำลังกายกลางแจ้ง เพื่อสุขภาพที่ดี” พ.อ.วินธัย กล่าว