'นายกฯ' นำถก 'ศบค.' ปรับรูปแบบการทำงานให้รวดเร็วขึ้น

'นายกฯ' นำถก 'ศบค.' ปรับรูปแบบการทำงานให้รวดเร็วขึ้น

"ประยุทธ์" นำถก "ศบค." วันที่ 2 เน้นคุยฝ่ายปฏิบัติ เพื่อปรับรูปแบบการทำงานให้รวดเร็วขึ้น กำชับ "วิษณุ-ตัวแทนคลัง" เข้าร่วม

เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 63 ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด-19 (ศบค.) เป็นประธานการประชุมวันที่ 2 หลังจากการประกาศใช้พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

โดยมี พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) ปลัดกระทรวงที่รับผิดชอบงาน 5 กลุ่ม และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม แต่ไม่มีระดับรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีเหมือนเมื่อวันที่ 26 มี.ค. เนื่องจากต้องการประชุมกับฝ่ายปฏิบัติ เพื่อปรับให้รูปแบบการทำงานให้รวดเร็วขึ้น และนำไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง

อย่างไรก็ตาม จะมีเพียง นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เพียงคนเดียวที่ต้องเข้าประชุมด้วยทุกครั้ง เพราะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายและแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม รวมทั้งตัวแทนจากกระทรวงการคลัง ต้องเข้าร่วมด้วย เพราะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อจะได้รับทราบแนวปฏิบัติตามที่สั่งการ ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ต่อไป