แบงก์ชาติถกด่วนซีอีโอบลจ.เช้านี้ ลดแพนิกผู้ลงทุน

แบงก์ชาติถกด่วนซีอีโอบลจ.เช้านี้ ลดแพนิกผู้ลงทุน

ธปท.หารือผู้บริหารบลจ.11โมงเช้าวันนี้ หวังลดแพนิกไถ่ถอนหน่วยลงทุน ขณะที่ธนาคารกรุงศรี พร้อมอุ้มทุกกองทุนบลจ. กรุงศรี ยืนยันความแข็งแกร่งเรียกควาทเชื่อมั่นผู้ลงทุน

หลังจากผู้ลงทุนเกิดการแพนิกไถ่ถอนหน่วยลงทุนกองทุนตราสารหนี้อย่างต่อเนื่องและทางอีสท์สปริงยังคงปิดอีก2กองทุน

ล่าสุดรายงานข่าว กล่าวว่า ผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เรียนเชิญระดับซีอีโอบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.)เท่านั้น เข้าร่วมประชุมคอนเฟอร์เรนท์ ในเวลา.  11.15.  ซึ่งต้องยอมรับว่า ธปท. ได้เข้ามาช่วยเหลือแก้ปัญหาสถานการณ์ดังกล่าวได้อย่างดี ยังเชื่อมั่นว่า สถานการณ์ดังกล่าวจะคลี่คลายได้

ทางด้านธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) พร้อมสนับสนุนมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยในการเสริมสภาพคล่องให้แก่กองทุนรวมตราสารหนี้ผ่านธนาคารพาณิชย์ ซึ่งจะสร้างความแข็งแกร่งให้กับการลงทุนในตราสารหนี้และเพิ่มความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน

เนื่องจากกองทุนรวมตราสารหนี้ที่เป็นกองทุนเปิดทุกกองทุนของบลจ.กรุงศรี มีคุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์ของมาตรการนี้ทุกประการ ในฐานะบริษัทแม่ของ บลจ.กรุงศรี ธนาคารขอให้ความมั่นใจกับผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารหนี้ของบลจ.กรุงศรี ว่าธนาคารพร้อมให้การสนับสนุนการบริหารกองทุนกรุงศรีตามมาตรการนี้

นอกจากนี้ กองทุนรวมตราสารหนี้ของบลจ.กรุงศรี เน้นลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดี และผู้จัดการกองทุนได้มีการประเมินสถานการณ์การลงทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อปรับกลยุทธ์การลงทุนให้สอดคล้องกับความผันผวน พร้อมการบริหารสภาพคล่องให้มีเพียงพอต่อการไถ่ถอนหน่วยลงทุนมาโดยตลอด

ธนาคารจึงเชื่อมั่นว่ากองทุนรวมตราสารหนี้ของ บลจ.กรุงศรี ยังคงเป็นทางเลือกที่ผู้ลงทุนทุกท่าน และลูกค้าของธนาคารสามารถให้ความไว้วางใจลงทุนได้อย่างที่เคยเป็นมาเสมอ