วาระลับ MCOT

วาระลับ MCOT

ฤดูกาลประชุมผู้ถือหุ้นเจอโรคเลื่อนแบบไม่มีกำหนดกันระนาว เพื่อปฎิบัติตามแนวทาง พ.ร.ก. ฉุกเฉิน อย่างเคร่งครัด หลายบริษัทมีวาระซ้อนเร้นให้ได้จับตามองไม่น้อย ยิ่ง “MCOT” ที่จะจัดประชุม 21 เม.ย. บรรดากรรมการบางรายต่างเตรียมตัวเต็มที

ที่เตรียมไม่ใช่เอกสารการประชุมแต่เตรียม“วิ่งผลัด” ผสม “วิ่งลมกรด” ปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 1 ใน 3 หรือ 4 คน เพื่อต้องการดันทั้งก๊วนและตัวเองเข้าไปนั่งเป็นกรรมการใน MCOT  อีกวาระหนึ่ง และระบุถึงขั้นเป็นคำสั่ง “ผู้ใหญ่”ในรัฐบาลซะด้วย

ที่มาที่ไปอยู่ที่ผลประโยชน์ทับซ้อนเงินเยียวยาที่ได้มาสำหรับคลื่น 2600 เมกะเฮิรตซ์ จำนวน 6,685 ล้านบาท จากกสทช. ดันมีกรรมการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงนั่งเป็น “อนุกรรมการ” เยียวยาคลื่นอยู่ด้วย จึงทำทุกวิถีทางเพื่อนั่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งที่ก่อนหน้านี้้มีมติกรรมการสรรหาไม่ต่ออายุ “กรรมการ”รายดังกล่าวไปแล้วก็ตาม    

เรื่องนี้ไม่เงียบเพราะดังไปถึงหูสภาพแรงงานฯ จึงขัดขวางทำหนังสือถึง “เทวัญ ลิปตพัลลภ” รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแล MCOTตรวจสอบในเรื่องนี้เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย 

แต่สุดท้ายก่อนจะไปถึงจุดนั้นอาจจะเจอ ผู้ร้ายตัวจริง ‘โควิด-19’ จำต้องเลื่อนประชุมแบบไม่มีกำหนดไปอีกราย...