‘บัวแก้ว’ แนะคนไทย เช็กข้อมูลก่อนตัดสินใจเดินทาง

‘บัวแก้ว’ แนะคนไทย เช็กข้อมูลก่อนตัดสินใจเดินทาง

กระทรวงการต่างประเทศ แนะคนไทยจำเป็นต้องไปต่างประเทศ เช็กข้อมูลก่อนตัดสินใจเดินทาง และปฏิบัติตามมาตรการประเทศนั้นๆ เคร่งครัด

นายณัฐภาณุ นพคุณ รองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีคนไทยที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) กำลังขยายเป็นวงกว้างว่าคนไทยที่เดินทางไปต่างประเทศในช่วงนี้ อาจพบความไม่สะดวกในการเดินทางเกิดจากมาตรการควบคุมโรคและมาตรการทางการปกครองของประเทศต่าง ๆ ที่มีต่อชาวต่างชาติ รวมถึงคนไทย 

กระทรวงการต่างประเทศได้ติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศและได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทย ว่ามีกรณีการกักบริเวณเพื่อเฝ้าระวังอาการแขกและพนักงานตามสถานที่ต่างๆ เช่น โรงแรมในเมืองท่องเที่ยวของยุโรปที่อาจจะพบการติดเชื้อในสถานที่นั้น บางกรณีมีมาตรการแยกบุคคลออกจากชุมชนเพื่อสังเกตอาการและป้องกันคนอื่นติดเชื้อจากผู้ที่มีความเสี่ยง และกรณีไม่อนุญาตให้เดินทางออกจากประเทศหนึ่งต่อไปยังประเทศปลายทาง จนกว่าจะผ่านกระบวนการคัดกรอง เนื่องจากเดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง 

"กระทรวงขอย้ำคำแนะนำให้คนไทยที่มีแผนการเดินทางไปต่างประเทศในช่วงเวลานี้ ควรพิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็น และข้อกำหนดเกี่ยวกับการเดินทางของประเทศปลายทางและประเทศที่ต้องเดินทางผ่าน รวมถึงความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทาง ก่อนตัดสินใจเดินทาง" รองโฆษกกระทรวงต่างประเทศ กล่าวย้ำ 

หากจำเป็นต้องเดินทาง หรือพำนักอยู่ในต่างประเทศ ขอให้ดูแลสุขภาพของตนเองให้ดี และปฏิบัติตามมาตรการของประเทศเจ้าบ้านในเชิงป้องกัน หรือเพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นก่อนการเดินทาง ควรมีข้อมูลช่องทางติดต่อที่อาจจำเป็นต้องใช้ กรณีต้องเปลี่ยนแปลงการเดินทาง เช่น สายการบิน โรงแรมที่พัก และเมื่อเดินทางถึงประเทศปลายทางแล้ว ควรปฏิบัติตามระเบียบหรือคำแนะนำของหน่วยงานท้องถิ่นโดยเคร่งครัด 

ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลได้จากหน่วยงานของประเทศปลายทางโดยตรง เว็บไซต์หรือเฟซบุ๊คกระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยที่รับผิดชอบดูแลประเทศนั้น ๆ 

กระทรวงการ มีความห่วงใยคนไทยในต่างประเทศ และได้เฝ้าติดตามสถานการณ์และมาตรการของประเทศต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ในเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ที่จะส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อพี่น้องชาวไทย ทั้งที่เป็นผลกระทบทางตรงและทางอ้อมหรือที่เป็นผลข้างเคียง และจะออกประกาศหรือคำแนะนำต่าง ๆ ตามช่องทางข้างต้น หากคนไทยเดินทางไปต่างประเทศและประสบปัญหา ต้องการความช่วยเหลือ หรือมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน สามารถติดต่อสายด่วนของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยในทุกประเทศ ซึ่งสามารถค้นหาได้จากแอพพลิเคชั่น Thai Consular หรือเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่