พลังงานนัดถกเอกชน เคาะแผนส่งเสริมอี20

พลังงานนัดถกเอกชน  เคาะแผนส่งเสริมอี20

กรมธุรกิจพลังงาน นัดหารือผู้ค้าน้ำมัน-โรงกลั่นเคาะวันประกาศใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์อี20 เป็นพื้นฐานเกรดเบนซินย้ำยกเลิกขายแก๊สโซฮอล์ 91 ตามแผนในไตรมาส 3 ปีนี้

นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน(ธพ.) กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กรมธุรกิจพลังงาน ได้เชิญผู้ค้าน้ำมันและผู้ประกอบการโรงกลั่น มาหารือร่วมกันในสัปดาห์นี้ เพื่อพิจารณากำหนดวันประกาศให้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี20 เป็นน้ำมันเบนซินพื้นฐานของประเทศ และลดชนิดน้ำมันเบนซินในสถานีบริการ(ปั๊ม) โดยยกเลิกแก๊สโซฮอล์ 91ที่คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ประมาณไตรมาส 3 ปีนี้ เพื่อสร้างสมดุลให้กับพืชเกษตร เช่น มันสำปะหลัง อ้อย ที่เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเอทานอล โดยตั้งเป้าหมายจะเพิ่มปริมาณการใช้เอทานอลเป็น 7 ล้านลิตรต่อวัน จากปัจจุบันมีปริมาณการใช้อยู่ที่ 4-5 ล้านลิตรต่อวัน

โดยจะพิจารณาประเด็นสำคัญเรื่องของคุณสมบัติของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี20 และน้ำมันพื้นฐานสำหรับกลุ่มเบนซิน หรือ จี-เบส ที่จะนำมาผสมรวมถึงการปรับปรุงคุณภาพของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ อี20 ให้คุณภาพสูงขึ้นด้วย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้เพิ่มขึ้น

“การประกาศกำหนดวันส่งเสริมใช้ อี 20 เป็นน้ำมันเกรดพื้นฐานนั้น ยังต้องพิจารณาหลายปัจจัย รวมถึงนโยบายของภาครัฐด้วย และจังหวะที่เหมาะสมในการผลักดันราคาอ้อยและมันสำปะหลังด้วย ซึ่งต้องติดตามดูว่าภัยแล้งจะมีผลต่อกำลังผลิตหรือไม่”

นอกจากนี้ทางกลุ่มผู้ประกอบการปั๊มน้ำมันอิสระ ยังได้ทำหนังสือมายังกรมธุรกิจพลังงาน เพื่อขอให้พิจารณายกเลิกการจำหน่ายน้ำมันบางชนิดลง เนื่องจากประเทศไทย มีน้ำมันเชื้อเพลิง มากถึง 9 -10 ชนิด โดยในกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ ถึง 5 ชนิดส่วนกลุ่มดีเซล อีก 3 ชนิดยังไม่รวมกับน้ำมันเกรดพรีเมี่ยมทั้งเบนซินและดีเซลซึ่งถือเป็นภาระต้นทุนของผู้ค้าน้ำมัน

นางสาวนันธิกากล่าวถึงความคืบหน้าในการปรับปรุงแผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2561-2580 (Oil Plan 2018)ว่า ขณะนี้ อยู่ระหว่างปรับรายละเอียดในแผนให้สอดกับร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2561 - 2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP 2018 Rev.1) และการปรับสัดส่วนเชื้อเพลิงชีวภาพในร่างแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561 – 2580 (AEDP 2018) คาดว่าจะสามารถเปิดรับฟังความคิดเห็นได้ภายใน 1-2 เดือนนี้เบื้องต้น ปริมาณการใช้เอทานอล และไบโอดีเซล ในช่วงปลายแผนปี2580 จะลดลงจากแผนเดิม เนื่องจากรูปแบบส่งเสริมการใช้รถยนต์สมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า(อีวี) ที่จะเข้ามามากขึ้น รวมถึมาตรการประหยัดพลังงาน และประสิทธิภาพของรถยนต์รุ่นใหม่ๆที่มีคุณภาพมากขึ้น