ตร.อ่วม ปี 62 แพ้คดีละเมิด 'แพ่ง-ปกครอง' 19 คดี จ่ายชดเชย 63 ล้านเศษ

ตร.อ่วม ปี 62 แพ้คดีละเมิด 'แพ่ง-ปกครอง' 19 คดี จ่ายชดเชย 63 ล้านเศษ

ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สรุปข้อมูล ปี 2562 ศาลสั่งตำรวจจ่ายค่าชดเชยแก่ผู้เสียหายจากการละเมิดของเจ้าหน้าที่ 19 คดี แบ่งเป็น 14 คดีแพ่ง 30 ล้านบาท 5 คดีปกครอง 33 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 63 ล้านบาท มากที่สุดคดีปกครอง สลายการชุมนุมปี 52