ตลาด"แร่โลหะ" ณ ตลาดลอนดอน (28 ก.พ. 63)

ตลาด"แร่โลหะ" ณ ตลาดลอนดอน (28 ก.พ. 63)

ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)