ทีพีไอ โพลีน สั่งเข้มงดพนักงานไปต่างประเทศ ฝ่าฝืนขอให้ยืนใบลาออก

ทีพีไอ โพลีน สั่งเข้มงดพนักงานไปต่างประเทศ ฝ่าฝืนขอให้ยืนใบลาออก

ทีพีไอ โพลีน ออกมาตรการเข้มบริษัทในเครือ งดเดินทางไปทุกประเทศในช่วงนี้ หากฝ่าฝืน ขอให้พนักงงานยื่นใบลาออก ส่วนที่เพิ่งเดินทางกลับมาให้หยุดสังเกตุอาการ 24 วันโดยใช้การลาไม่รับค่าจ้าง

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ได้ออกมาตรการ เรื่องข้อปฏิบัติในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 เมื่อวันที่ 26 ก.พ.2563 เพื่อขอความร่วมมือให้พนักงานบริษัท และบริษํทในเครือ ปฏิบัติตามดังนี้ ขอให้งดการเดินทางไปต่างประเทศ(ทุกประเทศ) จนกว่าสถานการณ์แรพร่ระบาดของโรคจะควบคุมได้ หากพนักงานยืนยันจะเดินทางไปต่างประเทศ ขอให้พนักงานลาออกจากบริษัทฯ สำหรับพนักงานที่หลบเลี่ยง ปกปิด แจ้งข้อมูลเท็จ ฝ่าฝืนเดินทางไปต่างประเทศ ถือว่าเป็นความผิดทางวินัยของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ในส่วนของผู้บริหารระดับสูง จะต้องไม่อนุมัติการเดินทางไปต่างประเทศของพนักงานในทุกกรณีด้วย หากละเลยการดำเนินการ จะถือเป็นความผิด บริษัทฯจะลงโทษตักเตือนด้วยวาจา

ส่วนมาตการในสถานที่ทำงานนั้น พนักงานที่เดินทางไปต่างประเทศก่อนหน้านี้ ให้พักอยู่ที่บ้านเพื่อสังเกตุอาการเป็นเวลา 24 วันโดยใช้การลาไม่รับค่าจ้าง และหากพบว่า ป่วย จะต้องรีบพบแพทย์ตรวจรักษาและวินิจฉัย ยืนยัน รับรองว่าไม่เป็นเชื้อCOVID-19 และต้องหยุดพักรักษาตัวกว่าจะหาย ขณะที่สถานที่ทำงานจะฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคภายในบริษัททุกๆสัปดาห์ในระยะ 1 เดือน เป็นต้น