สภาฯโหวตไว้วางใจนายกฯ-รมต. ประวิตรได้สูงสุด 277 ธรรมนัสแค่ 269 เสียง

สภาฯโหวตไว้วางใจนายกฯ-รมต. ประวิตรได้สูงสุด 277 ธรรมนัสแค่ 269 เสียง

สภาผู้แทนราษฎร โหวต 272 เสียง ไว้วางใจนายกฯ-รมต. ประวิตรได้สูงสุด 277 ธรรมนัสแค่ 269 เสียง

ผลการโหวตของสภาผู้แทนราษฎร ลงคะแนนไว้วางใจ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรมว.กลาโหม 272 เสียง ต่อ 49 งดออกเสียง 2 จำนวนผู้เข้าประชุมเพิ่มเป็น 323 คน

ลงคะแนน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ มติที่ประชุมไว้วางใจ 277 ไม่ไว้วางใจ 50 งดออกเสียง 2  จำนวนผู้เข้าประชุม 329 คน

158285915545

ลงคะแนน นายวิษณุ เครืองาม เป็นคนที่ 3 ไว้วางใจ 272 คะแนน ไม่ไว้วางใจ 54 คะแนน ผู้เข้าประชุม 328

158285930358

ลงคะแนน พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา เป็นคนที่ 4 ไว้วางใจ 272  ไม่ไว้วางใจ 54  งด 2 เสียง
ผู้เข้าประชุม 328 คน

ลงคะแนน นายดอน ปรมัตถ์วินัย เป็นคนที่ 5  ไว้วางใจ 272  ไม่ไว้วางใจ 55 เสียง ผู้เข้าประชุม 329 คน

ลงคะแนน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นคนที่ 6 ไว้วางใจ 269 ไม่ไว้วางใจ 55 เสียง ผู้เข้าประชุม 331 คน