“ประกันชีวิต-สุขภาพ” คุ้มครองโควิด-19 ทุกกรณี

“ประกันชีวิต-สุขภาพ” คุ้มครองโควิด-19 ทุกกรณี

ผู้เอาประกัน”สบายใจได้” 2 สมาคมประกัน ยัน “ประกันชีวิต-ประกันสุขภาพ” ตาย-เจ็บป่วยติดเชื้อโควิด-19 จ่ายทุกณี แต่หากคนยังมีความคุ้มครองไม่พอหรือไม่เคยมีประกัน แนะซื้อประกันโควิด-19เพิ่มเติมได้ อุ่นใจด้วยจ่ายเบี้ยแค่หลักร้อยคุ้มครองหลักแสนถึงล้าน

จากกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือ โควิด-19 ทำให้ผู้เอาประกันภัยที่ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตและประกันวินาศภัย ยังเกิดความสับสนและกังวลเกี่ยวกับความคุ้มครองต่อโรคดังกล่าวนั้น

นางนุสรา อัสสกุล นายกสมาคมประกันชีวิตไทย ยืนยันว่า ผู้ที่มีกรมธรรม์ประกันชีวิต ไม่ว่าประเภทใดก็ตามและยังมีผลบังคับอยู่ ปัจจุบัน จะยังคงได้รับความคุ้มครองในทุกกรณี ซึ่งครอบคลุมถึงโควิด   -19

นอกจากนี้ แล้วบางท่านที่มี สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพ ยิ่งไม่ต้องกังวล หากเจ็บป่วยต้องเข้ารักษาตัวด้วยการติดเชื้อโควิด-19 ประกันสุขภาพจะให้ความคุ้มครองทั้งในกรณีที่เข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอกตามเงื่อนไขกรมธรรม์ เพราะในกรมธรรม์ธีร์ได้ระบุเงื่อนไขว่า จะไม่คุ้มครองเพียงโรคที่เป็นมาก่อน หรือโรคเรื้อรังที่ยังมิได้ทำการรักษาให้หายขาดก่อนทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพเท่านั้น

เช่นเดียวกับฝั่งประกันวินาศภัย ในส่วนของประกันสุขภาพ นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ยืนยันว่า กรมธรรม์ประกันสุขภาพของบริษัทประกันวินาศภัย ให้ความคุ้มครอง หากเจ็บป่วยต้องเข้ารักษาตัวด้วยการติดเชื้อโควิด-19 อยู่แล้วทุกกรณีเช่นกัน 

แต่ทั้งนี้หากผู้เอาประกันภัยตรวจสอบความคุ้มครองที่มีอยู่แล้วยังรู้สึกว่า"ความคุ้มครองที่มีอยู่ไม่เพียงพอหรือคนที่ไม่เคยมีประกันมากก่อน  ก็สามารถซื้อความคุ้มครองประกันโควิด-19 โดยเฉพาะเพิ่มเติมได้  จ่ายเบี้ยแค่หลักร้อยบาท คุ้มครองหลักแสนถึงล้านก็มี

"ฝั่งประกันวินาศภัยได้สนับสนุนความคุ้มครองนี้ ไม่ใช่เพื่อการแข่งขัน แต่เป็นการช่วยเหลือสังคมมากกว่า ด้วยราคาเบี้ยไม่กี่ร้อยบาท ก็ไม่ได้มีกำไรอะไรมากมาย แต่มีโอกาสเกิดเคลมสูงได้เช่นกัน หากการแพร่ระบาดยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง"

ดังนั้น ประกันโควิด-19 ออกมาเพื่อช่วยคลายกังวลให้กับคนไทย ให้มีความคุ้มครอง รองรับสถานการณ์โควิด-19 ระบาดอยู่ในปัจจุบัน ที่ส่งผลให้คนไทยเกิดความตื่นตระหนกและมีความกังวลจนมีผลต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมไทยเป็นอย่างมาก