'ประยุทธ์' ขอบคุณ 'สภาฯ' ยันทำหน้าที่ต่อไปให้ดีที่สุด

'ประยุทธ์' ขอบคุณ 'สภาฯ' ยันทำหน้าที่ต่อไปให้ดีที่สุด

"พล.อ.ประยุทธ์" ขอบคุณ "สภาฯ" ให้โอกาสชี้แจง ปชช. จะได้ฟังข้อมูลทุกฝ่าย ชี้อยู่ที่ตัดสินใจ เชื่อหรือไม่ ยันทำหน้าที่ต่อไปให้ดีที่สุด ไม่เลือกข้าง-พื้นที่

“หากเราไม่เข้าใจกันแล้ว ก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลย ทุกอย่างก็กลับไปสู่ที่เดิม การแก้ปัญหาผิดวิธีก็จะกลับไปสู่ที่เก่าทั้งหมด ผมยืนยันว่าไม่ได้ใช้อำนาจของผมเลย แต่ใช้อำนาจตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินทุกประการ ผมในนามรัฐบาลขอขอบคุณอีกครั้ง และยืนยันกับประชาชนและทุกคนว่า จะทำหน้าที่ต่อไปให้ดีที่สุด หากมีสิ่งใดที่สามารถทำได้เพิ่มเติมจากคำแนะนำของสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ซึ่งถือเป็นผู้แทนประชาชน ผมจะทำงานโดยไม่เลือกพื้นที่ ไม่เลือกข้าง จะดูแลให้ทั่วถึงทุกภาค ทุกกลุ่ม ทุกจังหวัด ให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน เรียงตามลำดับความเร่งด่วนตลอดเวลา 5 ปี 7 เดือนที่ผ่านมา จะต้องทำงานให้ต่อเนื่อง ซึ่งรัฐบาลจะต้องระวังในเรื่องความถูกต้องของกฎหมาย ความชอบธรรม ความเท่าเทียม จะคำนึงถึงคนทุกกลุ่มทุกฝ่าย เราไม่ใช่ศัตรูกัน เรายังมีปัญหาอีกมากทั้งเก่าและใหม่ อีกทั้ง ยังมีปัจจัยทั้งภายในภายนอก ทุกคนเข้าใจกันอยู่แล้ว ซึ่งได้มีการอภิปรายมาแล้วถึง 3 วันครึ่ง” นายกฯ กล่าว

158280984686