ร่วมมือป้องกันโควิด ภารกิจของทุกคน

ร่วมมือป้องกันโควิด ภารกิจของทุกคน

วันนี้ถือเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายที่ต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ ในการการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 เพราะผู้ติดเชื้อเพียง 1 ราย ก็ทำให้มีผู้ได้รับเชื้อเพิ่มได้อีกจำนวนมาก

การระบาดของโรคโควิด-19 มีแนวโน้มขยายวงกว้างขึ้น เห็นได้จากการพบผู้ติดเชื้อในภูมิภาคที่ไม่เคยพบมาก่อน เช่น อเมริกาใต้ ในขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อในไทยถึงแม้จะไม่ได้เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดเหมือนบางประเทศ ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการทำงานที่เข้มแข็งของผู้เกี่ยวข้องในการคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ แต่ประเทศไทยก็ต้องเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันเฝ้าระวังเพิ่มมากขึ้น เพราะการระบาดยังขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้น แม้ว่าการระบาดในจีนที่เป็นประเทศต้นทางจะชะลอตัวลง

สถานการณ์ปัจจุบันทำให้การเดินทางระหว่างประเทศลดลงอย่างมาก ซึ่งทำให้ธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจต่อเนื่องได้รับผลกระทบอย่างชัดเจน โดยการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ประเมินจำนวนผู้โดยสารสายการบินตั้งแต่เกิดการระบาดสิ้นเดือน มี.ค.2563 มีการยกเลิกเที่ยวบิน 9,797 เที่ยวบิน นักท่องเที่ยวหายไป 3 ล้านคน และคาดว่าปีนี้นักท่องเที่ยวจะลดลง 5 ล้านคน ซึ่งเป็นที่แน่ชัดว่าการท่องเที่ยวจะกลับมาเป็นปกติอย่างเร็วในช่วงครึ่งหลังของปีนี้

จำนวนผู้โดยสารระหว่างประเทศที่ลดลงอย่างต่อเนื่องส่งให้ธุรกิจท่องเที่ยวมีการปรับราคาทัวร์ลดลงอย่างมาก โดยเฉพาะการซื้อแพ็คเก็จทัวร์ไปประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ที่เป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของคนไทยในช่วงที่ผ่านมา แต่ถ้าหากไปเที่ยวแล้วไม่มีเครื่องยืนยันได้ว่าจะไม่มีโอกาสติดเชื้อโคโรน่า 100% จึงเป็นความรับผิดชอบของผู้ที่จะเดินทางไปกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงในการระบาด เพราะอาจส่งผลให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของไทยต้องทำงานหนักขึ้นเมื่อกลับมาแล้ว

ขณะนี้ส่วนราชการ สถานศึกษาและภาคเอกชนหลายแห่ง ได้มีประกาศคำสั่งในการควบคุมป้องกันการระบาดภายในองค์กรเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการเดินทางไปประเทศที่มีความเสี่ยงในการระบาดสูง เพื่อป้องกันไม่ให้บุคลากรมีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส ซึ่งหลายองค์กรกำหนดให้ผู้ที่เดินทางมาจากกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงต้องพักอยู่บ้านเพื่อเฝ้าดูอาการ 14 วัน ถือเป็นแนวทางที่ถูกต้องเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายโรค

การควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 จึงถือเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายที่ต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ เพราะผู้ติดเชื้อเพียง 1 ราย ก็ทำให้มีผู้ได้รับเชื้อเพิ่มได้อีกจำนวนมาก การควบคุมการระบาดจึงไม่ใช้บทบาทของภาครัฐเพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกต้องที่องค์กรเอกชนมีความตระหนักรู้ในการเฝ้าระวังการระบาด  ในขณะที่ทุกคนมีส่วนร่วมในภารกิจนี้ได้ด้วยการปฏิบัติตามคำชี้แนะของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันตัวเองและครอบครัว