‘เลขาฯกอ.รมน.’ ปัดจ้างทำเว็บไซต์ 'Pulony'

‘เลขาฯกอ.รมน.’ ปัดจ้างทำเว็บไซต์ 'Pulony'

"เลขาฯกอ.รมน.” ออกโรงแจง เว็บไซต์ Pulony.blogspot.com ไม่ใช่ของกอ.รมน. ยันไม่ได้จ้างทำ ชี้มีนานก่อนคสช.เกิด บอก "ฝ่ายความมั่นคง" จับตามองเหมือนกัน เหตุชื่อโผล่เอกสารพิจารณางบฯ เพราะเป็นสื่อออนไลน์ช่วยพีอาร์งานชายแดนใต้

เมื่อวันที่ 27 ก.พ.63  พล.อ.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เสนาธิการทหารบก ในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) กล่าวกรณี เว็บไซต์ Pulony.blogspot.com  ที่ฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจว่า เกิดความเข้าใจคาดเคลื่อนว่า เว็บไซต์ Pulony.blogspot.com เป็นของกอ.รมน. แต่ความจริงแล้วไม่ใช่เว็บไซต์ของกอ.รมน.  แต่อย่างใด ที่ผ่านมากอ.รมน.พยายามชี้แจงทำความเข้าใจให้ข่าวสารที่ถูกต้องและแก้ไขข่าวสารที่บิดเบือนจากเว็บ และสื่อต่างๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเว็บไซต์ Pulony เป็นเว็บไซต์หนึ่งที่กอ.รมน.เองก็เฝ้าระวังและจับตามอง แต่ยืนยันว่าไม่ใช่เว็บไซต์ของกอ.รมน. เมื่อมีการนำเสนอข่าวที่ไม่ถูกต้องหรือบิดเบือน เราก็จะชี้แจงไปในหลายช่องทางทั้งทางวิทยุเว็บไซต์และเพจในโซเชียลต่างๆ

ส่วนการที่เว็บไซต์ Pulony นำเสนอข่าวของกอ.รมน. เพื่อช่วยชี้แจงแทนกอ.รมน. และโจมตีฝ่ายอื่นนั้นก็เป็นการพิจารณาของเว็บไซต์เอง ไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆ และกอ.รมน. ไม่ได้ไปจ้าง หรือขอให้ลงข่าวที่เรานำเสนอ แต่เขานำเสนอเอง

พล.อ.ธีรวัฒน์ กล่าวต่อว่า ส่วนเอกสารที่ฝ่ายค้านนำมากล่าวอ้างในสภาฯ นั้น เป็นเอกสารที่คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 สภาผู้แทนราษฎร ได้ให้กอ.รมน. จัดทำรายงานการปฏิบัติ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560-2562 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณางบประมาณปี 2563 

โดยได้ระบุถึงกิจกรรมการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้อง เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของกอ.รมน. ที่ได้จัดทำเพิ่มเติมตามคำแนะนำ เพื่อให้คณะอนุกรรมาธิการฯ พิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณ และได้รับความเห็นชอบจากทุกฝ่ายตามขั้นตอนของรัฐสภาแล้ว เราได้ให้ข้อมูลสร้างความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องการแก้ปัญหาภาคใต้ และการชี้แจงข่าวสารผ่านเว็บไซต์ต่างๆ เพจต่างๆ และรายการวิทยุ ของสถานีวิทยุทักษิณสัมพันธ์ รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่ถูกต้องให้ประชาชนเข้าใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ มุ่งเน้นการอำนวยความยุติธรรม และงานด้าน สิทธิมนุษยชน เพื่อนำไปสู่สันติสุขในอนาคต ไม่ได้มีความมุ่งหมายตามที่มีการนำมาอภิปราย แต่อย่างใด

ส่วนเว็บไซต์ Pulony นี้เท่าที่ทราบนั้นมีมานานหลายปีแล้ว ไม่ได้มาเกิดในยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และไม่ใช่ของกอ.รมน. ส่วนเป็นของใครนั้นเราไม่ทราบ แต่เราเฝ้าจับตามอง และเฝ้าระวังมายาวนาน