มท.2 ตรวจไฟป่าแนวชายแดนตราด ดูแลทุกข์สุขปชช.

มท.2 ตรวจไฟป่าแนวชายแดนตราด ดูแลทุกข์สุขปชช.

"นิพนธ์" รุดตรวจไฟป่าแนวชายแดน จ.ตราด สั่งคุมสถานการณ์ -ทำหน้ากากอนามัยดูแลสุขภาพประชาชนเป็นสำคัญ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด
นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) พร้อมด้วย นายธีระ สลักเพชร อดีตรมต.และอดีตส.ส. ประชุมรับฟังสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตราด โดยมีว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งฝ่ายทหารนาวิกโยธินตราดเข้าร่วมการประชุม

158271696995

สำหรับสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่จังหวัดตราดเกิดขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2562 จากการที่ประเทศเพื่อนบ้าน (กัมพูชา) ​มีการเผาป่าและพื้นที่การเกษตรจึงทำให้เกิดเพลิงและกลุ่มหมอกควันเข้าปกคลุมในพื้นที่ จังหวัดตราด โดยไฟป่าได้ลุกลามเข้าพื้นที่ 4 ตำบลเขตอ.เมืองตราด และ 2 ตำบลใน อ.คลองใหญ่ และ 1 ตำบลในอ.บ่อไร่ กินพื้นที่กว่า 2,000 ไร่ และต้องเฝ้าระวังในอีก 5 ตำบลในเขตอ.เมืองตราด ทำให้เกิดความเสียหายที่เป็นป่าธรรมชาติและพื้นที่การเกษตรของประชาชน และมีกลุ่มควันที่เข้ามาปกคลุมในพื้นที่ ซึ่งประชาชนทั่วไปได้รับผลกระทบในการใช้ชีวิตประจำวัน

ในการนี้ รมช.มท. และคณะได้ตรวจพื้นที่การเกิดไฟไหม้ป่าตามแนวชายแดนประเทศกัมพูชา พบว่าสภาพพื้นที่เป็นพื้นที่ป่าเขาที่มีสภาพแห้งง่ายแก่การเกิดไฟป่า สำหรับการปฏิบัติเพื่อการเฝ้าระวังได้มีเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย หน่วยทหารพรานนาวิกโยธิน กรมปภ. หน่วยงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฝ่าบปกครอง ตำรวจ จิตอาสา ร่วมปฏิบัติการดังกล่าว

158271698615

นายนิพนธ์ กล่าวว่า ได้รับทราบปัญหาและการแก้ไขจากทางจังหวัดถึงสถานการณ์ไฟป่าที่น่าเป็นห่วงและมีประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง ท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งการนำเฮลิคอปเตอร์มาแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งได้เดินทางมาให้กำลังใจพี่น้องประชาชน อย่างไรก็ตามวันนี้ สถานการณ์ไฟป่าลุกลามพื้นที่และปัญหาหมอกควันทั้งในจ.นครนายก ที่มีความรุนแรงและจังหวัดตราดได้รับผลกระทบนั้น ภาพรวมสถานการณ์ดีขึ้นกว่า 2 วันที่แล้ว ซึ่งต้องขอขอบคุณทางจังหวัดตราด ทุกส่วนส่วนฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาให้แก่พี่น้องประชาชน

158271701433

จากนั้นในภาคบ่าย รมช.มท. และคณะ ได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมพบปะพี่น้องประชาชนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ท่าเส้น ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมือง โดยเยี่ยมการทำหน้ากากอนามัย พร้อมทั้งชี้แจงการดำเนินการเรื่องแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่างๆของรัฐบาล โดยในขณะนี้จังหวัดตราดได้เตรียมแจกจ่ายให้กับประชาชนในการป้องกันฝุ่นควันไฟ ที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพพี่น้องประชาชน ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยมอบภารกิจให้แต่ละจังหวัดประสานสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และกรมพัฒนาชุมชนดำเนินการผลิตหน้ากากอนามัยให้ได้มาตรฐานตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเนื่องจากในอนาคตหากมีการแพร่ระบาดมากกว่านี้ หน้ากากอนามัยอาจจะขาดแคลน จึงต้องสอนให้ผลิตเองเพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละออง และป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อีกด้วย

158271703356

นายนิพนธ์ ยังกล่าวทิ้งท้ายอีกว่า ในส่วนงบประมาณป้องกันภัยพิบัตินั้น กระทรวงมหาดไทยได้ดูแลอย่างเต็มที่ ส่วนปัญหาภัยแล้งได้มอบหมายให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสำรวจพื้นที่ในการจัดหาแหล่งน้ำสำรองและหาแนวทางในการจัดหาน้ำ ซึ่งต้องอาศัยเพียงน้ำฝนและน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นหลัก โดยให้จัดทำแผนงาน โครงการในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล ทั้งนี้การประกาศพื้นที่ภัยพิบัติจะทำให้ทางจังหวัดสามารถใช้งบประมาณช่วยเหลือได้เต็มที่แต่ก็ต้องปฏิบัติตามระเบียบให้ถูกต้องต่อไป

158271705061