จุฬาฯ ประกาศยกเลิกการจัดกิจกรรมวันครบรอบ 103 ปีแห่งการสถาปนาฯ

จุฬาฯ ประกาศยกเลิกการจัดกิจกรรมวันครบรอบ 103 ปีแห่งการสถาปนาฯ

จุฬาฯ ประกาศยกเลิกการจัดกิจกรรมวันครบรอบ 103 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังการระบาดของเชื้อโรค COVID–19

เมื่อวันที่ 26 ก.พ.63 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศยกเลิกการจัดกิจกรรมวันครบรอบ 103 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 26 มีนาคม 2563 และพิธีบวงสรวงและพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย ในวันที่ 25 มีนาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโรค COVID–19

158271625896