'คมนาคม' จ่อคลอดใบขับขี่รถไฟเริ่มใช้ปี 64

'คมนาคม' จ่อคลอดใบขับขี่รถไฟเริ่มใช้ปี 64

“คมนาคม” จ่อออกกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์คลอดใบขับขี่รถไฟทั้งระบบ เข้มบทลงโทษกระทำผิดร้ายแรง เพิกถอนใบอนุญาตสูงสุด 3 ปี คาดเริ่มใช้ภายในปี 64

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตขับรถไฟ รถไฟฟ้า และรถไฟความเร็วสูง โดยระบุว่า ที่ประชุมได้พิจารณาการออกกฎกระทรวงเพื่อออกใบอนุญาตขับขี่รถไฟทั้งหมดให้สอดคล้องกัน โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าว ประกอบด้วย 3 เรื่องสำคัญคือ 1.การพักใช้ใบอนุญาตขับรถไฟฯ ในกรณีผู้ขับขี่กระทำความผิดร้ายแรง ควรพักใช้ใบอนุญาตชั่วคราวสูงสุดไม่เกิน 1 ปี

2.การเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ ในกรณีกระทำความผิดร้ายแรง โดยจะต้องถูกเพิกถอนการใช้ใบอนุญาตสูงสุด 3 ปี หลังจากนั้นจึงจะสามารถขอใบอนุญาตขับขี่ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริษัทแต่ละแห่งมีสิทธิ์ที่จะพิจารณาการรับผู้กระทำความผิดเข้าทำงานอีกครั้งหรือไม่ด้วย และ 3.การรับรองสถาบันและหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานขับรถขนส่งทางราง โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เป็นที่ปรึกษา โดยเพิ่มหลักสูตรการอบรม แบ่งออกเป็น 4 หมวด ประกอบด้วย 1.หลักสูตรการรับรองสถาบันฝึกอบรม 2.หลักสูตรรับรองการฝึกอบรม 3.หลักสูตรรับรองสถาบันการฝึกอบรมจากต่างประเทศ 4.หลักสูตรการรับรองครูฝึกสอนอบรม

อ่านข่าว
คมนาคม เปิดรับร้องเรียน 24 ชั่วโมง158271442150

“ขณะนี้เรามีการเตรียมรายละเอียดต่างๆ ในกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว หาก พ.ร.บ.การขนส่งทางราง มีผลบังคับใช้ กรมการขนส่งทางรางก็พร้อมมอบใบขับขี่รถไฟให้กับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมได้อย่างเร็วที่สุด ซึ่งปัจจุบันมีผู้ขับขี่รถไฟทั้งระบบ ราว 1,930 คน"

นอกจากนี้ กฎกระทรวงที่จะประกาศนั้น จะให้อำนาจหน้าที่แก่กรมการขนส่งทางราง (ขร.) เป็นผู้พิจารณารับรองสถาบันและหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานขับรถขนส่งทางราง ซึ่งใบอนุญาตขับขี่รถไฟ จะมีอายุการใช้งานถึง 5 ปี หลังจากนั้นสามารถต่ออายุใบอนุญาตขับขี่ได้ ทั้งนี้ คาดว่า พ.ร.บ.การขนส่งทางราง น่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ภายในปีนี้ หลังจากนั้นจึงจะเริ่มใช้ใบอนุญาตขับขี่รถไฟได้ภายในปี 2564

นายพีระพล ยังกล่าวด้วยว่า หลักเกณฑ์ประเภทของการออกใบอนุญาตขับขี่รถไฟ มีการกำหนดไว้ทั้งหมด 5 ประเภท+1 ประเภท ประกอบด้วย 1.ใบอนุญาตขับรถจักรไอน้ำ 2.ใบอนุญาตขับรถไฟไฟฟ้า (โมโนเรล) 3.ใบอนุญาตขับรถไฟดีเซล 4.ใบอนุญาตรถไฟความเร็วสูง(ไฮสปีด) 5.ใบอนุญาตขับรถรางไฟฟ้า (แทรม) และ 6.ใบอนุญาตประเภทอื่นๆ ตามกำหนด ส่วนหลักเกณฑ์ของผู้ขับขี่รถไฟ มีคุณสมบัติ ดังนี้ 1.มีอายุ 25 ปี ขึ้นไป 2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา 3.เป็นผู้มีสัญชาติไทย เชื้อชาติไทย เป็นต้น

ด้านนายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) กล่าวว่า ปัจจุบัน ขร. อยู่ระหว่างการเตรียมออกกฎหมายทั้งหมด 74 ฉบับ ภายใต้ พ.ร.บ.การขนส่งทางราง เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกใบอนุญาตขับขี่รถไฟ ส่วนการกำหนดบทลงโทษนั้น ยังอยู่ระหว่างการศึกษาควบคู่